เตือนรับมือหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 4 กันยายน 2562 00:00:38 น.

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตรเฝ้าระวัง แจ้งเตือนและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ อย่างต่อเนื่อง ให้หมั่นสำรวจแปลงและ ตรวจสอบกับดักฟีโรโมนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชตามแนวชายแดนให้เข้มงวดตรวจสอบสินค้าที่ นำเข้าและตรวจกับดักฟีโรโมนที่นำไปติดตั้งไว้ ช่องทางผ่านชายแดน เพื่อเฝ้าระวัง

สถานการณ์ล่าสุดเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร  ตรวจพบผีเสื้อหนอนชอนใบมะเขือเทศติด กับดักฟีโรโมนที่ติดไว้บริเวณช่องทางผ่านแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน จากการนำตัวอย่างมาจำแนกชนิดด้วยลักษณะทางสันฐานวิทยา และวิธีการทางชีวโมเลกุลที่มีความทันสมัยตามมาตรฐานสากลนั้น พบว่าเป็นหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae) ซึ่งเป็นชนิดใหม่ที่ไม่มีใน ประเทศไทยมาก่อน แต่พบว่าเริ่มระบาดอยู่ในแถบประเทศเพื่อนบ้านของไทยแล้ว

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า  นอกจากมะเขือเทศแล้วหนอนชอนใบชนิดนี้ยังเข้าทำลาย พริก มะเขือ และมันฝรั่งได้อีกด้วย ถ้าพบการระบาดแต่ไม่มีการป้องกันกำจัดจะทำให้ผลผลิตเสียหายได้ถึง 100% โดยแหล่งปลูกมะเขือเทศของไทยที่ผลิตเพื่อบริโภคสดและเข้าโรงงาน ได้แก่ จ.นครพนม หนองคาย สกลนคร เชียงใหม่ น่าน ลำปาง ส่วนแหล่งผลิตเพื่อทำเมล็ดพันธุ์ใช้ในประเทศและส่งออกได้แก่ ขอนแก่น สกลนคร อุดรธานี ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรเตรียมพร้อมรับมือหากมีการแพร่ระบาดของหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศเข้ามาภายในประเทศ โดยมีวิธีป้องกันและกำจัดทางวิชาการ พร้อมกันนี้ กรมวิชาการเกษตรได้เปิดสายด่วน เฝ้าระวังหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ หากสำรวจพบแปลงมะเขือเทศมีลักษณะการเข้าทำลายดังกล่าวสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 0-61415-2517

ข่าวที่เกี่ยวข้อง