ทช.ร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10 นำภาคีฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนจ.ระยอง2,000ไร่

ข่าวทั่วไป 7 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่บริเวณ พื้นที่ป่าชายเลนบ้านถนนกะเพรา ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง

โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 นายสุเทพ เจือละออง ศูนย์วิจัยและพัฒนา ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จ.ระยอง น.ส.แก้วหทัย สำโรงทอง ตัวแทนธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน คณะครู-นักเรียน ชาวบ้านในพื้นที่ เข้าร่วม กิจกรรมอย่างคับคั่ง

นายจเรศักดิ์กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้จัดทำโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนได้ร่วมใจปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น หรือพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ และปลูกป่าในพื้นที่เสื่อมโทรม รวมจำนวน 10 ล้านต้น ซึ่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับผิดชอบกล้าไม้ จำนวน 1 ล้านต้น

โดยในครั้งนี้จะเป็นการปลูกกล้าไม้ ป่าชายเลน ในพื้นที่ป่าซึ่งได้ยึดคืนมา กว่า 2,000 ไร่ คาดว่า จะสามารถฟื้นฟูได้แล้วเสร็จ ภายในปีนี้ ซึ่งนอกจากการปลูกป่าชายเลน ในพื้นที่ แล้วยังได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง และปูดำ ลงในแหล่งน้ำก่อให้ เกิดความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นประโยชน์ แก่ประชาชน สามารถเข้ามาใช้พื้นที่เป็นแหล่ง พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบ นิเวศป่าชายเลน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ผืนป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ