มังคุดไทยรีเทิร์น ส่งออกไต้หวันฉลุย จูนเงื่อนไขตรงกัน

ข่าวทั่วไป 11 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ชี้แจงกรณีสื่อมวลชนไต้หวันรายงานข่าวไต้หวันปฏิเสธนำเข้ามังคุดลอตแรกจากไทย เพราะไม่เป็นไปตาม เงื่อนไขนำเข้าของไต้หวันว่า เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคุณภาพผลผลิตมังคุด แต่เกิดจากสำนักงานป้องกันและกักกันโรคพืชและสัตว์ของไต้หวันใช้เอกสารเงื่อนไขการนำเข้าฉบับภาษาจีน ซึ่งไม่ตรงกับเอกสารของไทยที่ยึดฉบับภาษาอังกฤษและเป็นข้อตกลงร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย

กรณีไต้หวันปฏิเสธนำเข้าโดยอ้างว่าตรวจพบมังคุดผลสดจากไทยที่ขนส่งทางอากาศด้วยการบรรจุในตู้คาร์โก้ ซึ่งบริเวณที่เปิดตู้คาร์โกไม่มีตะกั่วซีลไว้ตามเงื่อนไขกำหนด และสติ๊กเกอร์ระบุคำว่า TREATEDPQ-DOA-THAILAND ไม่ได้ขนาดตามระเบียบของไต้หวันนั้น ยืนยันว่าฝ่ายไทยใช้ขนาดสติ๊กเกอร์ ตรงตามเงื่อนไขนำเข้าที่ตกลงร่วมกัน ส่วนกรณีไม่ได้ระบุหมายเลขตู้คาร์โกและหมายเลขซีลตะกั่วในใบรับรอง สุขอนามัยพืช เพราะทั้งผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ไต้หวันและไทยเห็นตรงกันก่อนลงนามในใบรับรองสุขอนามัยพืชว่า การระบุหมายเลขคอนเทนเนอร์ในใบรับรอง สุขอนามัยพืชนั้น จะใช้กับการขนส่งทางเรือเท่านั้น หลังรับทราบปัญหาเจ้าหน้าที่กักกันพืชของไทย และไต้หวันร่วมตรวจสอบมังคุดสดอบไอน้ำก่อนส่งออกไปไต้หวัน พร้อมชี้แจงให้ไต้หวันทราบเงื่อนไขนำเข้าที่ฝ่ายไทยยึดตามฉบับภาษาอังกฤษ ขณะนี้มังคุดไทยที่ถูกปฏิเสธนำเข้าดังกล่าวถูกส่งกลับไปไต้หวันอีกครั้ง รวมทั้งลอตใหม่โดยไม่ได้รับแจ้งปัญหาอีก นอกจากนี้ กรมทำหนังสือถึงไต้หวันโดยแนบเอกสารนำเข้าฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อยืนยันว่าไทยปฏิบัติตามเงื่อนไข ขอให้ยึดตามเอกสารฉบับเดียวกัน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ