คอลัมน์: มุมนี้มีนัด: มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 11 กันยายน 2562 00:00:45 น.

พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ และ วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ประจำปี 2562  ภายในงานได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวคิดและผลงานการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนรวมทั้งนวัตกรรมด้านการพัฒนาและจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองจากพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับต่างๆ ประกอบกับเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อมเมืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีประสบการณ์เพื่อยกระดับสู่ความเป็นเมืองต้นแบบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมืองสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง