สหภาพฯเร่ง'ศักดิ์สยาม'ตั้งบอร์ดขสมก./วิตกคดีE-Ticket

ข่าวเศรษฐกิจ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 นายศักดิ์สยามชิดชอบ รมว.คมนาคม มอบหมายให้ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารมว.คมนาคม รับหนังสือจากนายวีระพงษ์ วงศ์แหวน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.)

ทั้งนี้ สร.ขสมก. ได้ให้ 1.เร่งรัด แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการ(บอร์ด) ขสมก. แทนบอร์ดที่ลาออกไป 2.ให้รมว.คมนาคม บัญชาให้ ขสมก. ตรวจสอบวิธีการซื้อหรือเช่าซื้อ เพื่อให้เป็นสมบัติขององค์การและสามารถใช้เป็นพื้นที่เชิงธุรกิจ เพื่อหา รายได้ต่อไป เนื่องจากปัจจุบัน ขสมก. เช่า อู่เอกชนหรืออู่ของรัฐในราคาที่สูง เช่น เขตการเดินรถที่ 7 มีการเช่าอู่จอดรถเมล์หลายอู่และมีราคาสูงเกินไป

3.กรณีที่บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นฟ้อง ขสมก. ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย 1,556 ล้านบาท จากการที่ ขสมก. บอกเลิกสัญญาโครงการเช่าระบบบัตรโดยสาร(E-Ticket)และเครื่องเก็บ ค่าโดยสารบนรถประจำทาง จำนวน 2,600 คัน วงเงิน 1,556 ล้านบาท ซึ่งหากองค์การต้องรับผิดตามฟ้องย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย จึงขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป และอื่นๆ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ