5ปีใช้1.2ล้านล้าน 'อุตตม'จี้สบน.หาทุนปฏิรูปประเทศ

ข่าวเศรษฐกิจ 14 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ที่กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ได้มอบนโยบายกับผู้บริหารสำนักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) รมว.คลัง กล่าวว่า ได้มอบนโยบายให้ สบน.ปรับภารกิจรองรับการขับเคลื่อน ปฏิรูปประเทศ เพราะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก 1.2 ล้านล้านบาท ในช่วง 5 ปีข้างหน้า สบน. จึงต้องจัดหาแหล่งเงินกู้ให้กับหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ เฉลี่ย 1.5 - 2 แสนล้านบาทต่อปี ยอมรับว่า การปฏิรูปประเทศ ต้องใช้เงินจำนวนมากท่ามกลางเศรษฐกิจโลกผันผวน รัฐบาลยืนยันรักษาวินัยการเงินการคลัง หนี้สาธารณะ ให้อยู่ในกรอบตามกฎหมายกำหนดร้อยละ 60 จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 41 เมื่อกู้เงินเพิ่มขึ้น เพื่อการลงทุนในช่วง 5 ปี ภาระหนี้สัดส่วนประมาณร้อยละ 47 - 48 ของ GDP ภายใต้ สมมุติฐาน GDP ขยายตัวร้อยละ 4 เพื่อ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและ ต่างประเทศ ยอมรับว่าแหล่งเงินกู้ยังคงเน้น กู้เงินในประเทศเป็นหลัก เพราะไทยยังมี สภาพคล่องสูง แต่อาจต้องหาแหล่งเงินกู้สำรองเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ สบน. ยังต้องเตรียมรับมือเศรษฐกิจโลกผันผวน ส่งผลกระทบต่อตลาดเงินตลาดทุนไทย เพื่อบริหารพอร์ตพันธบัตรรัฐบาลกว่า 6 ล้านล้านบาท เนื่องจากแนวโน้มดอกเบี้ยตลาดโลกลดลง อาจต้องปรับแผนเงินกู้ และชำระก่อนกำหนดในบางส่วนเมื่ออัตรา แลกเปลี่ยนอำนวย และหากกู้เงินมากองไว้รอการลงทุนเป็นเวลานานอาจต้องเสียภาระดอกเบี้ยเพิ่ม จึงต้องปรับแผนให้ทันสถานการณ์

นอกจากนี้ยังให้ สบน.ปรับระบบรองรับการใช้เทคโนโลยี Blockchain ของส่วนราชการกระทรวงคลัง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งติดตามดูพันธมิตร ที่ต้องกู้เงินมารองรับการลงทุน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ซึ่งต้องออกพันธบัตรสำหรับประชาชนรายย่อย เพื่อดูแลเรื่องผลตอบแทนให้กับชาวบ้าน แต่บางครั้งยังต้องพึ่งพาเงินจากรายย่อยให้เข้ามาเป็นฐานสำหรับการพึ่งพาเงินกู้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ