'เนโดะ'หนุนเทคโนโลยีไทย ลุยรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวเศรษฐกิจ 14 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) เปิดเผยภายหลัง ลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการความ ร่วมมือด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกรอ.กับ องค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เนโดะ)ประเทศญี่ปุ่น ว่า ความร่วมมือดังกล่าวเพื่อรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ให้เกิดความรู้และเป็นต้นแบบในการกำจัดซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย โดยเนโดะจะนำเทคโนโลยีการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์จากประเทศญี่ปุ่นมาติดตั้งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราใช้กำจัดขยะในพื้นที่ ตั้งเป้ากำจัดขยะได้ 100 ตันต่อเดือน ระยะเวลาการสาธิตจะเริ่มตั้งแต่ปี 2562 - 2564 วงเงินช่วยเหลือจากเนโดะ 120 ล้านบาท

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยทำให้ประสิทธิภาพการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันขยะอิเล็กทรอนิกส์ในไทยเพิ่มขึ้น ล่าสุดมีมากกว่าปีละกว่า 4 แสนตัน และส่วนใหญ่ต้องส่งออกไปกำจัดในประเทศญี่ปุ่น

รายงานข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งว่า ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.... ยังไม่ผ่านการพิจารณาเพื่อบังคับใช้ตามกฎหมาย แม้จะ มีความพยายามจากภาครัฐและประชาสังคม ในการผลักดันให้สำเร็จ แต่ภาคเอกชนคัดค้านอย่างมาก เนื่องจากเนื้อหากฎหมายกำหนด บทลงโทษกรณีเอกชนไม่มีแผนกำจัดซากฯ ขณะที่เอกชนมองว่าในตัวบทกฎหมายก็ยัง ไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการคัดแยกซากฯ อาทิ ประเภทโลหะมีค่าที่เกิดจากการคัดแยก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายในการคัดแยก ที่คำนวณจากต้นทุนแท้จริง จึงเป็นสาเหตุให้กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรอ.ต้องดำเนินการส่วนนี้ให้ชัดเจน ต้องมีรายละเอียดโดยเฉพาะต้นทุนการกำจัดที่เหมาะสม และตอบคำถามทุกฝ่ายได้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ