ระยองเข้มควบคุม-ป้องกัน โรคใบด่างในมันสำปะหลัง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 00:00:08 น.

ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตร จ.ระยอง โดยมี นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตร จ.ระยอง และเกษตรกร ในพื้นที่ ต.มาบยางพร ร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ที่ศูนย์พัฒนาเด็ก ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

สำหรับภายในงานมีการจัดกิจกรรม ปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่เกษตรกร นิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลัง การสาธิตขุดทำลายต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรค ใบด่าง การควบคุมแมลงหวี่ขาวยาสูบ และการลงสำรวจแปลงปลูกมันสำปะหลัง รวมทั้งฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ได้แก่ 1.ฐานรู้จักโรค 2.ฐานติดตามเฝ้าระวัง 3.ฐานท่อนพันธุ์ 4.ฐานแมลงพาหนะ และ 5.ฐานการป้องกันกำจัด

นายนิพนธ์กล่าวว่า โรคใบด่าง มันสำปะหลัง สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส เป็นโรคอุบัติใหม่ หากระบาดรุนแรงอาจทำความเสียหายให้ผลผลิตมันสำปะหลังถึง 80-100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจากการสำรวจและการติดตามการระบาดในประเทศไทย ขณะนี้พบการระบาดแล้ว 11 จังหวัด ส่วน จ.ระยอง พบเมื่อวันที่ 17 ส.ค.2562 พื้นที่ระบาดแล้วขณะนี้กว่า 1,000 ไร่

ดังนั้นจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรเกิดความตระหนักในการติดตามเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคในแปลงปลูกของตนเองอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์แนวทางในการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง