คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: เกษตรเชียงใหม่หนุนปลูกกระชาย

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 00:00:27 น.

นายสมพล แสนคำ เกษตร จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกร ผู้ปลูกกระชาย ในพื้นที่ อ.สะเมิง โดย อ.สะเมิง มีพื้นที่เพาะปลูก ประมาณ 23,000 ไร่ เกษตรกรจำนวน 4,300 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจที่ได้แก่ ข้าว สตรอว์เบอร์รี่ กระเทียม ถั่วเหลืองฝักสด ชาเมี่ยง ถั่วลิสง และกระชาย ซึ่งกระชายเป็นพืชผักสมุนไพรมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ที่อยู่คู่ครัวไทยมาช้านาน มีพื้นที่เพาะปลูกที่อำเภอสะเมิงกว่า 300 ไร่ ใช้เวลาปลูกประมาณ 10 เดือน ให้ผลผลิตเฉลี่ยที่ 2,500 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในเดือนที่ 7 ถึงเดือนที่ 10 โดยการตัดสด นำมาล้างทำความสะอาดจำหน่ายได้กิโลกรัมละ 20-65 บาทสร้างรายได้ประมาณ 50,000-160,000 บาทต่อไร่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง