เอไอจี ประเทศไทย สานต่อโครงการ 'กันน็อคให้น้อง' ปีที่ 7

ข่าวบันเทิง 15 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

กลุ่มบริษัทเอไอจี ประเทศไทย ผู้นำด้านธุรกิจ ประกันวินาศภัยระดับโลก มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อมอบประโยชน์สูงสุดให้ลูกค้า ควบคู่การ ทำกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้แนวคิด Make the world a safer place หรือ สร้างสรรค์โลก ให้ปลอดภัยกว่าเดิม ล่าสุด เอไอจี ประเทศไทย ได้สานต่อโครงการ "กันน็อคให้น้อง" ซึ่งจัดต่อเนื่อง เป็นปีที่ 7 โดยร่วมฉลองในโอกาสที่เอไอจีสำนักงานใหญ่ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาดำเนินกิจการครบ 100 ปี ด้วยการส่งมอบหมวกกันน็อกให้กับนักเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศ 100 โรงเรียน

อิศรศักดิ์ เทศรัตนวงศ์ ประธานคณะผู้บริหาร และประธานกลุ่มบริษัทเอไอจี ประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันมีเด็กไทยมากกว่า 2 ล้านคนที่เดินทางไปโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์ ซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีเด็กเพียง 7% เท่านั้นที่สวมหมวกกันน็อก ซึ่งเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูง นอกจากนี้ รายงานจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ยังระบุว่า ในปี 2556 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ บนถนนของไทยสูงติดอันดับ 2 ของโลก และอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนที่สูงสุดมาจากรถจักรยานยนต์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ เอไอจี ได้ริเริ่มโครงการ "กันน็อคให้น้อง" มาตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายร่วมดูแลสังคมและชุมชนที่เอไอจีดำเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิด "Make the world a safer place" หรือ "สร้างสรรค์โลกให้ปลอดภัยกว่าเดิม"

โครงการ "กันน็อคให้น้อง" ได้ร่วมมือกับชมรมคนห่วงหัว ในมูลนิธิเมาไม่ขับ รณรงค์ให้ความรู้ และส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสวมหมวกกันน็อก อีกทั้งยังจ้างงานผู้พิการ ซึ่งเป็นบุคคลซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากอุบัติเหตุบนท้องถนน จนเกิดภาวะพิการตลอดชีวิต มาเป็นทูต ห่วงหัว ซึ่งจะสามารถบอกกล่าวกับชุมชนให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่า หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย ผลที่ได้จะเป็นอย่างไร โดยตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ได้บริจาค หมวกกันน็อกไปแล้วกว่า 35,000 ใบ ใน 25 จังหวัด ทั่วประเทศ จากความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะสร้างสังคมที่ปลอดภัยในการเดินทางให้กับเด็กๆ และเยาวชน ทำให้เอไอจี ได้รับรางวัล Prime Minister Road Safety Award 2017 ในหมวดองค์กรแบบอย่างด้านความปลอดภัยบนถนน จากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเอไอจีนับป็นบริษัทเอกชนเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลนี้

"ในปีนี้ เรายังคงเดินหน้าสานต่อโครงการกันน็อคให้น้อง เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยให้กับเด็กไทย ลดอุบัติเหตุและอัตราการเสียชีวิตจากการขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนน ซึ่งข้อมูลล่าสุดจากองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ในปี 2561 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนของไทยลดลงจากอันดับ 2 ของโลก อยู่ที่อันดับ 9 ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี ความพิเศษของโครงการในปีนี้ คือ เราจะมอบหมวกกันน็อกให้นักเรียนทั่วประเทศ รวม 10,000 ใบ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่เอไอจีสำนักงานใหญ่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาดำเนินกิจการครบรอบ 100 ปี โดยจะพิจารณาเลือกโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตจากการขับขี่จักรยานยนต์สูง ซึ่งขณะนี้ได้ทยอยส่งมอบหมวกกันน็อกให้โรงเรียนต่างๆ แล้ว โดยล่าสุดได้ร่วมกับเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ส่งมอบหมวกกันน็อก ให้กับเด็กๆ และเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา"

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ