คอลัมน์วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน: สารต้านเชื้อแบคทีเรียจากสาหร่ายน้ำเค็ม

ข่าวกีฬา 15 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ปกฉัตร กุศลกรรมบถ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

จากข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และศูนย์วิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพและโอสถกรรมานุบาล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิต จากเชื้อดื้อยาประมาณ 700,000 คน/ปี หากไม่มีการ แก้ปัญหาอย่างจริงจัง คาดว่าในปี ค.ศ.2050 การเสียชีวิตจะสูงถึง 10 ล้านคน สำหรับประเทศไทย ข้อมูลปี 2552 พบมีการผลิตและนำเข้ายาปฏิชีวนะสูงมากถึง 11,000 ล้านบาท และพบว่ามีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่สมเหตุสมผลส่งผลให้ปัญหาเชื้อดื้อยาในประเทศไทยมีแนวโน้มมากขึ้น นอกจากการได้รับยาปฏิชีวนะทางตรงแล้วเรายังได้รับยาปฏิชีวนะทางอ้อมซึ่งเป็นผลจากการบริโภคเนื้อสัตว์และอาหารทะเลที่มียาปฏิชีวนะตกค้างอยู่ เนื่องจากต้องการที่จะเพาะเลี้ยงสัตว์ให้ได้ปริมาณมากๆ ให้สัตว์อยู่บริเวณที่แออัดหรือ แม้กระทั่งการใช้ยาปฏิชีวนะเกินจำเป็นจึงทำให้เกิดเชื้อดื้อยาขึ้นซึ่งเชื้อเหล่านี้และยาปฏิชีวนะในสัตว์อาจปนเปื้อนมาสู่เราได้

น้ำทะเลนั้นเป็นแหล่งของความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดอาศัยอยู่ในระบบ นิเวศไม่ว่าจะเป็น หอย ปลาหมึก ปะการัง หรือสาหร่ายเองก็ตามสิ่ง

มีชีวิตเหล่านี้นั้นได้มีการปรับตัวผ่านวิวัฒนาการเพื่อให้สามารถอยู่รอดและทนทานต่อแบคทีเรียที่มีอยู่ใน น้ำทะเล ทั้งสาหร่ายขนาดใหญ่ (seaweed) และสาหร่ายขนาดเล็ก (diatom) ต่างสามารถผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอย่างเช่น สารสีต่างๆ, กรดไขมัน, โพลิแซคคาไรด์, เปปไทด์,โฟลโรแทนนินและเทอปีน ซึ่งต่างมีฤทธิ์ในการต่อต้านแบคทีเรียโดยเฉพาะแบคทีเรียก่อโรค อย่างที่ทราบกันว่าสาหร่ายนั้น ถูกอุปโภคและบริโภคมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีรายงานว่าลามินารินและฟูคอยแดนซึ่งเป็นพอลิแซคคาไรต์ที่ได้จากสาหร่ายนั้นมีฤทธิ์ในการต้านแบคทีเรียและปลอดภัยสำหรับการบริโภคมีการทดลองป้อนสารสกัดจากสาหร่าย สาหร่าย Laminaria digitate ซึ่งมีสารลามินารินและฟูคอยแดน สามสัปดาห์ในหมูก่อนที่จะนำไปโรงเชือด พบว่าเนื้อที่ได้นั้น มีคุณภาพของกรดไขมันที่ดีขึ้น และมีไขมันที่อิ่มตัวลดลง ส่วนในอาหารทะเลนั้นพบว่าบ่อยครั้งมีการปนเปื้อนเชื้อในจีนัส Vibrio ก็พบเช่นเดียวกันว่าปลาที่บริโภคสาหร่ายนั้นมีอัตราการตายจากการติดเชื้อที่ลดลง

สารออกฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียนั้นยังคงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างที่เคยมีมาและปัจจุบันผู้บริโภคก็หันมาสนใจสารที่ได้จากธรรมชาติและสมุนไพร สารสกัดหรือแม้กระทั่งตัวสาหร่ายเองจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งนอกจากจะให้สารที่มีฤทธิ์ในการต้านแบคทีเรียแล้วยังทำให้ได้สารหรือผลผลิตทางอ้อมที่มีสารอันมีประโยชน์แก่สุขภาพทางด้านอื่นๆ อีกด้วย

ที่มา: https://www.allaboutfeed.net/Feed-Additives/Articles/2019/7/A-holisticapproach-to-enhanced-gut-health-450215E/


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ