ทส.ดึงไอทีแก้ปมช้างป่าออกนอกพื้นที่

ข่าวทั่วไป 17 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวหลังเป็นประธานเปิดศูนย์เฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Kuiburi's Elephant Smart Early Warning System) ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่า การแก้ปัญหาระหว่างคนกับช้างป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี กรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช น้อมนำ พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความว่า "ช้างควรอยู่ในป่า เพียงแต่ต้องทำให้ป่า มีอาหารช้างเพียงพอ การปฏิบัติคือ ให้ไปสร้างอาหารในป่าเป็น แปลงเล็กๆ และกระจาย กรณีช้างออกมา ที่ชายป่า ต้องให้ความปลอดภัยกับช้างป่า" มาใช้เป็นหลักแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่ง คลี่คลายไประดับหนึ่งแล้ว ต่อมากรม อุทยานแห่งชาติฯและกลุ่มทรูจัดทำ บันทึกความเข้าใจว่า ด้วยความร่วมมือ ตามโครงการเฝ้าระวังช้างป่า ด้วยระบบ เตือนภัยล่วงหน้าในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ในการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารร่วมกับ การใช้กล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ (camera trap) และพัฒนาระบบ เตือนภัยล่วงหน้า (Smart Early Warning System) ในคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟนแบบทันทีทันใด (real time) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างช้างป่าและชุมชนในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการ ส่งเสริมการคุ้มครองช้างป่าในพื้นที่ และ เป็นตัวอย่างการแก้ปัญหาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ ด้วย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ