ผลิตบุคลากรตรงกับงาน

ข่าวเศรษฐกิจ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ KMITL โดยมี เป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและแข่งขันได้ ในประชาคมโลก


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ