สกัดก่อหนี้สินเกินตัวแบงก์หั่นโปรเที่ยวก่อนผ่อนทีหลัง

ข่าวเศรษฐกิจ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)กล่าวเสวนาพิเศษหัวข้อ "แนวพระราชดำริ : ภูมิคุ้มกันโครงสร้าง เศรษฐกิจไทย" ในงานสัมมนา "ภูมิคุ้มกันสังคม วัคซีนธุรกิจยั่งยืน" ว่า การสร้างภูมิคุ้มกันที่สำคัญคือการทำให้คนไทยมีความหวังและเกิด ความเชื่อมั่นหรือเกิดความมั่นใจในระยะยาวว่า จะมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคต นับเป็นโจทย์ใหญ่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี, ภูมิศาสตร์ระหว่างประเทศที่มีความไม่แน่นอนซึ่งเป็นทั้งความท้าทาย และโอกาส 3 สิ่งสำคัญที่จะทำให้ความท้าทายเปลี่ยนเป็นโอกาส และความกลัวเปลี่ยนเป็นความหวังได้ คือ 1.การทำให้คนไทยเก่งขึ้น และสามารถใช้ความเก่งได้อย่างเต็มศักยภาพ นั่นคือระบบการศึกษา โดยต้องทำให้คนไทยพัฒนาตัวเองได้อยู่ตลอดเวลา

2.การคำนึงถึงความยั่งยืน โดยไม่เบียดบังทรัพยากรหรือคุณภาพชีวิตของคนรุ่นต่อไปมาใช้ เช่น การขาดดุลการคลังในปัจจุบันจำนวนมากก็เสมือนเป็นการทำให้ภาระภาษีของคนรุ่นใหม่ถูกนำมาใช้มากเช่นกัน

3.การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อให้สังคมมีความหวังมากกว่าความกลัว เพื่อให้คนไทยมีความมั่นใจต่อการดำเนินชีวิตในระยะยาว ซึ่งแต่ละรัฐบาลที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ในจุดนี้ เช่น โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค, โครงการประกันภัยสินค้าเกษตร เป็นต้น

ธปท.เอง ได้สร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของหนี้ครัวเรือน หลังจากที่พบว่าแนวโน้มคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญลดลงในเรื่องของหนี้ ประกอบกับภาวะดอกเบี้ยต่ำจึงไม่มีแรงจูงใจ ให้ออมเงิน ซึ่ง ธปท.ได้กำกับดูแลสถาบัน การเงินในการออกกฎเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม รวมทั้งการตั้งคลินิกแก้หนี้ และล่าสุดธนาคารพาณิชย์ได้ร่วมลงนามในการปล่อยสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ ตลอดจน การให้ความรู้ทางการเงินเพื่อเป็นทักษะ ในการวางแผนชีวิตได้อย่างเหมาะสม

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า หลังจากที่สมาคมธนาคารไทย และธนาคารพาณิชย์ได้ร่วมลงนามแนวนโยบายการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบไปแล้ว ก็จะร่วมกัน ไม่สนับสนุนการสร้างหนี้โดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะจะลดโปรโมชั่น "เที่ยวก่อน จ่ายทีหลัง แบ่งจ่ายเบาๆ 0% นาน 4 เดือน หรือผ่อนมือถือ 0% นาน 10 เดือน" เพราะไม่ต้องการให้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ซึ่งจะอนุมัติสินเชื่อโดยดูวัตถุประสงค์ของการ ใช้เงินมากขึ้น เช่น ค่ารักษาพยาบาลเชื่อว่า การ คัดกรองน่าจะลดภาวะการก่อหนี้ครัวเรือนได้

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สร้างภูมิคุ้มกัน 2 ด้าน คือ 1.การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการให้ความรู้ทางการเงินเพื่อกระตุ้นให้ประชาชน รู้จักการเก็บออม 2.ยกระดับการกำกับกิจการที่ดี เน้นย้ำให้บริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ทำให้มีความน่าเชื่อถือเป็นอันดับ 1 ในอาเซียนและเป็นอันดับ 5 ในภูมิภาคเอเชีย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ