'วิศวะมหิดล'ร่วมต่อยอด'คลองโยง'ต้นแบบ'โฉนดชุมชน'พัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวทั่วไป 18 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุล เกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้าง ความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการจัดงาน "9 ปี โฉนดชุมชนคลองโยง สู่ความมั่นคงและยั่งยืน" โดยหลายภาคส่วน ณ สหกรณ์บ้านคลองโยง จำกัด ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อเร็วๆ นี้ ว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนคลองโยงมาตั้งแต่ปี 2559 ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและ STEM หรือพื้นที่การเรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์

ซึ่งคนในชุมชนสามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ต่อไป อาทิ โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะ บ่อเลี้ยงกบอัจฉริยะ และแปลงเกษตร ไร้สาร ซึ่งได้ผลตอบรับอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีงานวิศวกรรมเพื่อความ รับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้เก็บข้อมูลวิถีชุมชน ที่บ้านคลองโยง ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดและผลิตข้าวหอมพันธุ์ดี

คือ ข้าวพื้นเมืองพันธุ์ปิ่นแก้ว หรือ ข้าวสามกษัตริย์ ที่มีชื่อเสียงของไทย มาแต่โบราณ โดยเคยคว้ารางวัลชนะเลิศ ในการประกวดข้าวโลกที่เมืองเรจิน่า ประเทศแคนาดา ในปี 2476 สมัยรัชกาลที่ 7 แต่ต่อมาข้าวพันธุ์นี้ได้สูญหายไปจากพื้นที่ โดยทางคณะได้ทราบเจตนารมณ์ ของชาวชุมชนคลองโยงที่ต้องการให้ข้าวพันธุ์ปิ่นแก้วของไทย ได้กลับคืนถิ่นอีกครั้ง ทางคณะจึงได้ประสานไปยังกรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

จนกระทั่งได้รับการอนุมัติเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 300 เมล็ด (10 กรัม) อีกทั้ง ยังส่งเสริมให้ชาวบ้านเริ่มปลูกเพื่อเก็บ ไว้ทานในครอบครัว และขยับขยายพื้นที่เพื่อปลูกจำหน่าย โดยมีสหกรณ์หมู่บ้านคลองโยง จำกัด เป็นผู้ดูแลเรื่องการตลาด และมุ่งผลักดันให้พื้นที่ ต.คลองโยง เป็น "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน" เป็นแหล่งเกษตรอินทรีย์ ผลิตข้าวปิ่นแก้วแห่งเดียวของประเทศไทย และ มุ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ