ครั้งแรกของไทยส่งกากปาล์ม-รำข้าวไปจีน

ข่าวทั่วไป Wednesday September 18, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญกองควบคุมการกักกันพืชและสัตว์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเดินทางมาตรวจประเมินโรงงานผลิตกากปาล์มน้ำมันและกากรำข้าวที่ประเทศไทย พร้อมยกร่างพิธีสารว่าด้วยการส่งออกสินค้าทั้ง 2 ชนิดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย จีนแจ้งให้ทราบผลตรวจประเมินโรงงานผลิตกากปาล์มน้ำมันและกากรำข้าว 4 แห่งที่ได้ตรวจประเมินในภาพรวมแล้ว เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดี โดยมีข้อที่ต้องปรับแก้ไขเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่งผลให้ทั้ง 4 โรงงาน ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานที่จะส่งออกกากปาล์มน้ำมันและกากรำข้าวไปจีนได้ ทั้งนี้ จำนวนโรงงานผลิตกากปาล์มน้ำมันและกากรำข้าวของไทยที่พร้อมให้จีนตรวจประเมินและรับรองเพื่อผลิตสินค้าดังกล่าวส่งออกไปยังจีนทั้งหมด 7 โรงงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่จีนแจ้งความประสงค์ตรวจประเมินเพียง 4 โรงงาน ถือเป็นตัวแทนตรวจประเมินโรงงานทั้งหมด ดังนั้น หากทั้ง 4 โรงงาน ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรอง อีก 3 โรงงาน ที่เหลือไม่ต้องรับการตรวจประเมินอีก แต่ต้อง ส่งเอกสารตามที่จีนกำหนดให้จีนพิจารณา หากเป็นไปตามเงื่อนไขก็สามารถส่งออกได้ด้วยเช่นกัน

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว อีกว่า กรมจะจัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไขส่งออกสินค้าทั้ง 2 ชนิดแจ้งให้ ผู้ประกอบการการทราบ เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด ภายในปีนี้ผู้ประกอบการไทยพร้อมส่งออกกากปาล์มน้ำมันและกากรำ ข้าวได้ทันที หลังจีนอนุญาตให้ส่งออก ตั้งเป้า ส่งออกสินค้าทั้ง 2 ชนิดไว้ขั้นต่ำชนิดละ 10,000 ตัน / เดือน โดยราคากากปาล์มน้ำมัน มีราคากิโลกรัมละ 3.5 บาท ส่วนกากรำข้าวราคากิโลกรัมละ 8.6 บาท สร้างรายได้เข้าประเทศไม่น้อยกว่า 120 ล้านบาทหากไทยเปิดตลาดสินค้าทั้ง 2 ชนิด ได้ถือเป็นการส่งออกวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มาจากพืชไปจีนเป็นครั้งแรกของประเทศไทย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ