ระดมทุนก่อสร้างอาคารส่วนขยาย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จ.นครปฐม

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 18 กันยายน 2562 00:00:10 น.

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จ.นครปฐม เป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงจังหวัดที่อยู่ห่างออกไป กำลังอยู่ในระหว่างการระดมทุนก่อสร้างอาคารส่วนขยาย เพื่อรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น จากเดิมที่มีผู้ป่วยเข้ารับบริการประมาณ 350,000 คนต่อปี จะสามารถขยายการรองรับดูแลผู้ป่วยได้มากถึง 700,000 คนต่อปี

เพื่อให้พร้อมเปิดให้บริการในปี 2564 และจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2566 ซึ่งจะช่วยต่อชีวิตผู้ป่วย ช่วยให้คนได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษา นอกจากจะทำให้ประชาชนในจังหวัดใกล้เคียงมีทางเลือกในการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพได้สะดวกมากขึ้น ยังเป็นการลดความแออัดในโรงพยาบาลศิริราช ให้สามารถ มีทรัพยากรเพียงพอดูแลผู้ป่วยที่อาการรุนแรงและซับซ้อนได้มากขึ้น และจะทำให้นักศึกษาแพทย์ ได้เพิ่มโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกแห่งนี้ เพื่อส่งต่อไปสู่การดูแล ประชาชนทั่วประเทศไทย ด้วยแคมเปญ "จากต้นกล้า ศิริราช เติบโตสู่ ร้อยกิ่ง แสนก้าน ล้านใบ"

ร่วมบริจาคผ่านช่องทางที่ 1 ศิริราชมูลนิธิ กองทุนสร้างอาคารส่วนขยาย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า) ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 901-705611-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-453695-1 และบริจาคผ่านช่องทางที่ 2 งานการคลัง ศูนย์ การแพทย์กาญจนาภิเษก (ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 316-304130-9

"ด้วยน้ำใจจากคนไทยจะช่วยให้ต้นกล้า ศิริราชเติบโต" ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก #ศิริราชกาญจนา http://www.gj.mahidol.ac.th/th/  https://m.facebook.com/gj.mahidol/ IG : gjmc.mahidol  ติดต่อ ขอใบเสร็จรับเงินหรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-8496799

ข่าวที่เกี่ยวข้อง