ยื่นหนังสือ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 00:00:22 น.

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดโอกาสให้เครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย และสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือให้เร่งจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรสมาชิก และติดตามการพิจารณาร่างพ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ณ กระทรวงเกษตรฯ เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง