กษ.ระดมสมองปธ.ศูนย์ข้าวชุมชน ตั้งเป้าผลิตเมล็ดพันธุ์2แสนตันปี'63

ข่าวทั่วไป 19 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังเป็นประธานเปิดสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับเขต พร้อมมอบนโยบายแนวทางการทำงานว่า ศูนย์ข้าวชุมชน มีบทบาทสำคัญเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตข้าวและชาวนา และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้ใช้ในชุมชน เป็นอีกแนวทางแก้ปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องข้าวมาตลอด ทั้งนี้ ความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของไทยมีปริมาณสูงถึง 1.4 ล้านตันต่อปี เพื่อใช้เพาะปลูกในพื้นที่นา 60 ล้านไร่ เมล็ดพันธุ์ข้าวใช้ปลูกต่อเนื่องได้ 3 ครั้ง จากนั้นต้องเปลี่ยนชุดใหม่จึงต้องการ จำนวนมากเกินศักยภาพส่วนราชการที่จะผลิตได้ ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯจึงสนับสนุนให้ชาวนาแต่ละท้องถิ่นรวมตัวตั้งเป็นศูนย์ข้าวชุมชน ทำหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีบริการประชาชน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางพัฒนาข้าวและชาวนาในท้องถิ่น ปัจจุบันมีการขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชนแล้ว 2,028 ศูนย์ กระจายอยู่ในแหล่งผลิตข้าวสำคัญทั่วประเทศ มีสมาชิกรวม 61,680 ราย ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีบริการชาวนาได้ปีละประมาณ 100,000 ตัน

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯตั้งเป้าผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้เพิ่มขึ้นจากเดิม 85,000 ตันต่อปี เป็น 200,0000 ตันต่อปี ภายในปี 2563 นอกจากนี้ ต้องหาตลาดที่มีคุณภาพติดต่อซื้อขายกับผู้ซื้อได้โดยตรง ทำระบบซื้อขายออนไลน์ มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อทราบแหล่งที่มา พร้อมติดโลโก้เครื่องหมาย Q บนสินค้าเพื่อยกระดับเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยผ่านการรับรองจากกระทรวงเกษตรฯ สร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างมูลค่าให้สินค้าได้

นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมมนาครั้งนี้ กรมเชิญประธานศูนย์ข้าวชุมชน 8 เขต และเจ้าหน้าที่ 282 คน เข้าสัมมนาระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน คาดว่าการสัมมนาครั้งนี้ศูนย์ข้าวชุมชนจะมีแผนและเป้าหมายชัดเจนเป็นรูปธรรม และพร้อมเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เชื่อมโยงเครือข่ายในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ