สำนักงานพุทธฯเริ่มงานเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 00:00:27 น.

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดงาน "เทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และ เชิญชวนประชาชนเฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จฯทรงสดับพระธรรมเทศนา และรับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2562 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานโดยประชาชนที่มาร่วมงานนอกจากจะได้ฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์แล้ว ยังได้ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา บวชเนกขัมมปฏิบัติ ซึ่งการเทศน์มหาชาตินี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง