ลุยวางปะการังเทียมรอบ2ชายฝั่งสงขลา-นราธิวาส

ข่าวทั่วไป 19 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่สวนป่า ทักษิณ บริเวณชายฝั่งทะเลตลาดประชารัฐบ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา พล.ร.ต.ภูมิพันธ์ นิลกำแหง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก ประมงจังหวัดสงขลา นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธาน คณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีส่งมอบปะการังเทียม 1,000 แท่ง ให้ผู้แทนชุมชนประมง

ซอกแซกจังหวัดสงขลาและนราธิวาส ภายใต้ความร่วมมือการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง

อาเซียนทั้งนี้ เป็นไปตามภารกิจของทะเลและฟื้นฟู การประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืนกรมประมงตามมาตรา 12 ของพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ในการกำหนดนโยบายและกำกับ ดูแลการบริหารจัดการด้านการประมง โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการ ซึ่งการจัดสร้างปะการังเทียม ถือเป็นเครื่องมือบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนว่าเป็นแหล่งอนุรักษ์ แหล่งทำการประมง และสร้างอาชีพให้ชาวประมงพื้นบ้านได้จริง

นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า การจัดวางปะการังเทียมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 เป็นการจัดสร้าง ปะการังเทียมแหล่งเล็ก ใช้วัสดุแท่งคอนกรีตขนาด 1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร นำไปจัดวางเพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำตามแนวชายฝั่งทะเลให้อุดมสมบูรณ์ 2 แหล่ง 2 จังหวัด ได้แก่ แหล่งที่ 1 ใช้ปะการังเทียม 500 แท่ง พร้อมทุ่นลอย 3 ทุ่น จัดวางบริเวณทะเลหน้าชายฝั่งตำบลบ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา ครอบคลุมพื้นที่ 0.32 ตารางกิโลเมตร และแหล่งที่ 2 ใช้ปะการังเทียม 500 แท่ง พร้อมทุ่นลอย 4 ทุ่น จัดวางบริเวณทะเลหน้าชายฝั่งต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ครอบคลุมพื้นที่ 0.005 ตารางกิโลเมตร ซึ่งทั้ง 2 พื้นที่ ประกอบ อาชีพประมงพื้นบ้านเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การจัดวางปะการังเทียมครั้งนี้ จะก่อให้เกิดผลดีแก่การทำประมงชายฝั่งแน่นอน ปัจจุบันทั้งจ.สงขลาและนราธิวาสจัดสร้างปะการังเทียมจังหวัดละ 77 แหล่ง และในอนาคตหากชุมชนประมงต้องการก็จะดำเนินการเพิ่มเติมขึ้นอีก

นายวิชาญกล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดสร้างปะการังเทียมนั้น กรมประมงดำเนินการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย เลี้ยงตัว วางไข่ และหลบภัยของสัตว์น้ำ เริ่มจัดสร้างมาตั้งแต่ปี 2521 ถึงปัจจุบันกรมประมงจัดสร้างปะการังเทียมให้เป็นแหล่งทำประมงใน 20 จังหวัดชายทะเลรวม 584 แหล่ง ครอบคลุมพื้นที่ 2,063.13 ตารางกิโลเมตร ผลการจัดสร้างพบประชากรสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น มีสัตว์น้ำในอดีตที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจแล้วหายไปกลับมามีขึ้นอีกมาก


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ