ขนส่งฯ ตั้งเป้า นร.รุ่นใหม่ ต้องมีใบขับขี่

ข่าวยานยนต์ หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 00:00:15 น.

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการ ขนส่งทางบก เดินหน้าจัดทำโครงการ "นักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่" เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมพัฒนาศักยภาพการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องให้นักเรียนทั่วประเทศ ตั้งเป้าปีงบประมาณ 2563 นักเรียนได้รับใบขับขี่ รถจักรยานยนต์ ไม่น้อยกว่า 51,000 คน

โครงการ "นักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่" เป็นโครงการเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน และพัฒนาศักยภาพในการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยในปีงบประมาณ 2562 พบว่ามีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 23,645 คน ซึ่งสูงกว่า จำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้ 21,900 คน

"จากความสำเร็จดังกล่าว กรมการขนส่งทางบก จึงดำเนินการโครงการ "นักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่" ต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563) ตั้งเป้าหมายมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 51,000 คน จากทั่วประเทศ"

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้มอบหมาย ให้สำนักงานขนส่งจังหวัด และสาขาทุกแห่ง ประสานสถานศึกษาสำรวจความต้องการของนักเรียนและเยาวชน ที่ยังไม่มีใบขับขี่ เพื่อ คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ รุ่นละประมาณ 50-60 คน ซึ่งการอบรมจะป็นหลักสูตรเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถที่กรมการขนส่งทางบก กำหนด พร้อมสาธิตและให้ทดลองขับขี่ภาคปฏิบัติ และแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียน ด้วยระบบ E-exam และทดสอบภาคปฏิบัติ หากผ่าน การทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด จึงจะได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง