ฟอร์ด จัดประกวดโครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ชิงทุนการศึกษา 7.6 แสนบาท

ข่าวบันเทิง 20 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ฟอร์ด ประเทศไทย เชิญชวนนักเรียนอาชีวะ และนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ส่งโครงงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในหัวข้อ "เทคโนโลยี ROAD SAFETY เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน" ชิงทุนการศึกษาจำนวน 40 ทุน รวม 760,000 บาท น.ส.กมลชนก ประเสริฐสม ผู้อำนวย การฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย และตลาดอาเซียน กล่าวว่า "ฟอร์ดภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วม ขับเคลื่อนการศึกษาไทย ภายใต้โครงการ Go Further Innovator Scholarship ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เรามุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนไทย ให้มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และนำเทคโนโลยีมาช่วย เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เวทีแสดงผลงานที่เราจัดขึ้น จะเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้คิดค้นพัฒนาโครงงานนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำไอเดียที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศได้ในอนาคต"

สำหรับทุนการศึกษา Go Further Innovator Scholarship ในปีนี้ มีทั้งหมด 40 ทุน รวมมูลค่า 760,000 บาท ได้แก่ ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 20 ทุน และทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 20 ทุน ผู้ส่งโครงงานต้องดาวน์โหลดใบสมัคร Ford Go Further Innovator 2019 ผ่านเว็บไซต์ www.tvburabha.com พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารโครงงานสิ่งประดิษฐ์ (ที่ได้รับการตรวจสอบและการลงนามรับรองจากอาจารย์ ที่ปรึกษาแล้ว) มาทางไปรษณีย์ที่ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เลขที่ 246/8 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 วงเล็บมุมซอง (Go Further Innovator Scholarship 2019) พร้อมส่งไฟล์ข้อมูล สำรองมาที่ event@tvburabha.com

ทั้งนี้ โครงการ Go Further Innovator Scholarship 2019 เปิดรับเอกสารโครงงาน ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน-ตุลาคม 2562 ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ทาง Facebook : ฟอร์ด Facebook : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด Facebook : สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน-PDA


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ