บีซีพีจีทุ่ม5พันล.ซื้อโรงไฟฟ้าลาว เผยรับรู้รายได้ทันที-สร้างเสถียรภาพให้ธุรกิจ

ข่าวเศรษฐกิจ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัท บีซีพีจี ไบโอเพาเวอร์ 2 จำกัด (BBP2) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่บริษัทถือหุ้น จำนวนร้อยละ 100 เข้าซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 100 ของ บริษัท Nam San 3A Power จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียน จัดตั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ในเมืองเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า ติดตั้งรวม 69 เมกะวัตต์ การลงทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัท ถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam San 3A Power กำลังการผลิตติดตั้ง 69 เมกะวัตต์ โดยโครงการทั้งหมดจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (EDL) ภายใต้สัญญารับซื้อขายไฟฟ้า 27 ปี นับตั้งแต่วันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559

ทั้งนี้ บีซีพีจีจะใช้เงินลงทุนในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 173 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 5,315 ล้านบาท โดยจะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดภายในบริษัท และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเริ่มรับรู้ รายได้ทันทีหลังการเข้าลงทุน และการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในครั้งนี้ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท ในการต่อยอด เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบใหม่ ที่มีความ น่าสนใจ และการขยายฐานธุรกิจโครงการผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ไปยังประเทศต่างๆ ครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชีย ซึ่งการลงทุน ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะช่วย ทำให้รายได้ของบริษัทมีเสถียรภาพมากขึ้น

"การลงทุนครั้งนี้ถือว่าเป็นการสร้างสมดุล ของความหลากหลายของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของบริษัท ซึ่งส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับ ผลตอบแทนในรูปเงินปันผลที่สม่ำเสมอขึ้นด้วย จึงเป็นอีกก้าวสำคัญของบริษัท ในการบริหาร จัดการโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เพิ่มเติมจากธุรกิจ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานความร้อนใต้พิภพ ในประเทศไทย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย"

แท็ก ซีพี   ลาว  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ