คอลัมน์ชีพจรโลกธุรกิจ: คมนาคมปลุกสำนึกรักทะเล

ข่าวเศรษฐกิจ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

บรรยายใต้ภาพ สมศักดิ์ ห่มม่วง

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เตรียมจัดงาน วันทาง ทะเลโลก ประจำปี 2562 ภายใต้งาน "Empowering Women in the Maritime Community การ ส่งเสริมบทบาทสตรีในภาคการขนส่งทางน้ำ" ซึ่งเป็น หน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อแสดง เจตนารมณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางทะเล ระหว่างประเทศ ในฐานะที่ไทยเป็นสมาชิกขององค์การ ทางทะเลระหว่างประเทศ หรือ International Maritime Organization เรียกโดยย่อว่า IMO ซึ่งเป็นทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ ที่ได้กำหนดให้สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนของทุกปีเป็นวันทางทะเลโลก หรือ World Maritime Day ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 นี้ โดยในงานจะมีการเปิดเวทีเสวนาในหัวข้อการส่งเสริมบทบาทสตรีในภาคการขนส่งทางน้ำ ในหัวข้อ "Empowering Women in the Maritime Community" ที่เน้นเรื่องการเปิดกว้างให้สตรีเข้ามามีบทบาทหน้าที่ในธุรกิจ การเดินเรือของไทย รวมถึงยังมีการเสวนาเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้ทะเลปลอดขยะ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ