สื่อสร้างสรรค์

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 00:00:04 น.

อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม วสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และภาคีเครือข่ายฯ ร่วมเปิดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทยประจำปี 2562 ภาคกลาง "ผนึกกำลังสื่อสร้างสรรค์ สร้างนิเวศสื่อที่ดี" เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน งานพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ใน 4 ภูมิภาค ที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง