อุดหนุนลองกอง

ข่าวทั่วไป 21 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ร่วมกับ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการอุดหนุนลองกองชายแดนใต้ เพื่อคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว โดยมี พลตรีภูวดล พลนาค รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นผู้แทนมอบลองกองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสวนลองกอง ที่กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ.ลพบุรี

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ