คอลัมน์ข่าวภูมิภาค: เลยสร้างภาคีต้านพยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดี

ข่าวทั่วไป 21 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการ ประชุมวิชาการสาธารณสุขเลยสุขใจ ปลอดภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ภาคีร่วมสร้าง มีบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม กว่า 200 คน ที่โรงแรมเลยพาเลซ อ.เมือง จ.เลย เนื่องด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี (cholangiocarcinoma) คือ โรคมะเร็งที่เกิดกับเยื่อบุทางเดิน ทั้งภายในและภายนอกท่อน้ำดี พบเป็นสาเหตุการเสียชีวิตกว่าปีละ 10,000-20,000 รายต่อปี โดยกว่าครึ่งหนึ่งเป็นประชากรในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย พบอุบัติการณ์การเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ สูงถึงร้อยละ 7.31 และมะเร็งท่อน้ำดีร้อยละ 0.87 พ.ศ.2559 กระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดให้การกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นนโยบายหลักที่กระทรวง เพื่อเป็นการกำจัดโรคพยาธิ ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่ง จ.เลย ได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2559-2562 โดยการดำเนินงานร่วมในหลายภาคส่วน เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1, 2, 3, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ