บจธ.บุกเสวนาเชียงราย เชิญเกษตรกรเหนือร่วมติวความรู้แก้ปัญหาที่ดิน

ข่าวทั่วไป 21 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 23 ก.ย. 2562 คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคาร ที่ดินและผู้บริหาร บจธ. นำโดย ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา ประธานกรรมการบริหาร บจธ. จะเดินทางลงพื้นที่เป้าหมายพบกลุ่มสมาชิกเกษตรกรใน จ.เชียงราย และร่วมตรวจสอบความเหมาะสมของที่ดินในแปลงที่ดินพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านเวียงกือนา ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ บจธ. ให้ความช่วยเหลือ สมาชิกเกษตรกรและผู้ยากจน ที่ไม่มีที่ดินทำการเกษตรเป็นของ ตนเองภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร อีกทั้งยังร่วมกับกลุ่มสมาชิกเกษตรกร ผู้ยากจน ผู้ประสงค์ ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ร่วมรับฟังการเสวนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "ก้าวต่อไป ของ บจธ." ที่แรมแสนโฮลเทล จ.เชียงราย

ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกเกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนที่สนใจ ร่วมกันประมาณ 200 คน ร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนทัศนคติ เกี่ยวกับแนวทางการจัดการที่ดินของประเทศ ทำความรู้จักถึงหน้าที่และภารกิจของ บจธ. ความคาดหวังของประชาชนต่อการช่วยเหลือด้านที่ดินจาก บจธ. ปัญหาอุปสรรคการใช้ที่ดินเพื่อทำกินด้านเกษตรกรรมของเกษตรกร พร้อมทั้งให้กลุ่มสมาชิกเกษตรกรเหล่านี้ได้ทราบถึงระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อปฏิบัติต่างๆ รวมไปถึง ช่องทางในการขอรับความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกิน

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรต่างๆ ที่มีความ ประสงค์ให้ บจธ. ช่วยเหลือในด้านการจัดหาที่ดิน โดย บจธ. พร้อมที่จะให้คำปรึกษาและร่วมหารือโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามแจ้งรายชื่อบุคคลที่สนใจเข้าร่วมได้ที่ โทร.0-2278-1244, 0-2278-1648 ต่อ 399, 511, 520


แท็ก เกษตรกร  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ