คอลัมน์รายงานพิเศษ: ตลาดคลองสองนครา องค์การตลาด สะอาด ได้มาตรฐาน สินค้าปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ข่าวทั่วไป 21 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

"ตลาดคลองสองนครา" องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทยตลาดแห่งใหม่ ในเมืองกรุงที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตของชาวริมคลองมหาสวัสดิ์ ถูกจัดสร้าง ขึ้นบริเวณริมคลองมหาสวัสดิ์ สวนผัก ซอย 4 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ที่เชื่อมโยงระหว่าง กรุงเทพฯ และ จ.นนทบุรี โดยตลาดแห่งนี้ได้สร้างขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ให้ประชาชนเข้าเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้า ทั้งสินค้าเกษตร และสินค้าชุมชน ภายใต้สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งสถานที่จำหน่ายสินค้าในสไตล์ โมเดิร์น เรียบง่ายสบายตา ผสมผสาน กันอย่างลงตัวกับบรรยากาศ ริมสองฝั่งคลอง สถานที่จัดเก็บสินค้า ที่ได้มาตรฐาน เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงลานจอดรถ และท่าเรือไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว

นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด กล่าวว่า "ตลาดคลองสองนครา" ได้สร้างขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ซึ่งได้พัฒนาตลาดขึ้นใหม่ และขยายพื้นที่เดิมที่มีอยู่ เพื่อให้ ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้ามีพื้นที่ค้าขาย นำมาซึ่งรายได้เพื่อใช้ในการดำรงชีพ

และนอกจากเป็นสถานที่ที่ประชาชน และนักท่องเที่ยว จะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ริมสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ คลองโบราณอายุกว่า 100 ปี เส้นบรรจบระหว่างพื้นที่กรุงเทพฯ และ จ.นนทบุรี แล้ว ผู้ที่มาเยือนยังได้เลือกซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

เนื่องจากตลาดดังกล่าว มีการควบคุมมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานเกษตรปลอดภัย การตรวจ สารปนเปื้อนในอาหาร และผลิตผลทางการเกษตร การส่งเสริมสุขลักษณะทั่วไปของตลาด การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การจัดการ น้ำดื่ม น้ำใช้ การจัดการน้ำเสีย การจัดการสัตว์ และแมลงพาหะนำโรค การป้องกันด้าน สุขอนามัยต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้บริโภค โดยเป็นหนึ่งใน ตลาดรักษ์โลกหรือ Green market ตลาดสะอาด ได้มาตรฐาน จำหน่ายสินค้าปลอดภัยต่อผู้บริโภค จนถึงเกษตรอินทรีย์

นอกจากนี้ยังเป็นอีกหนึ่งตลาดในโครงการ Go Green Plus ขององค์การตลาด ซึ่งได้รับ นโยบายจากกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุน ให้ความรู้ กับผู้ประกอบการในเรื่องของการไม่ใช้โฟม (No Foam) ลด ละ เลิก การใช้พลาสติก โดย รณรงค์ให้มีการนำผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้มาใช้ทดแทน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อีกทั้ง ตลาดคลองสองนครา ยังสามารถ เดินทางมาเยือนได้ทั้งทางบกและทางน้ำ โดยมีเส้นทางเชื่อมโยงจากกรุงเทพฯ จ.นนทบุรี ไปจนถึง จ.นครปฐม เรียกได้ว่า นอกจากจะเป็นจุดจำหน่ายสินค้าแล้ว ยังเป็นเส้นทางประสานของสถานที่ท่องเที่ยวถึง 3 จังหวัด เลยทีเดียว

ดังนั้นการมาเยือนตลาดแห่งนี้ ประชาชน และนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสทั้งวิถีชีวิตชุมชนทั้งทางบก และทางน้ำ เลือกชม ชิม ช็อป สินค้าปลอดภัย ได้มาตรฐาน และยังได้ร่วมกันรณรงค์อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สำหรับในเฟสแรก ตลาดคลองสองนครา จะเปิดโซนริมน้ำ เป็นตลาดท่องเที่ยวริมคลอง มหาสวัสดิ์ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ในวันหยุดเสาร์- อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเช่าพื้นที่ โทร. 06-5998-1574, 0-2435-3112, 0-2024-9270-4

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย องค์กรแห่งปัญญา ด้านการค้าในชุมชน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ