'ฮอนด้า'จัดแข่งทักษะพนักงานปี'62 หวังเดินหน้าส่งเสริม&พัฒนาทักษะบุคลากร

ข่าวยานยนต์ หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 00:00:31 น.

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งข่าวว่า บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าส่งเสริม และพัฒนาทักษะของบุคลากรจัดการแข่งขันทักษะ พนักงานประจำปี 2562 (Honda Skill Contest 2019) ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 29

โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "ผสานใจ ก้าวไกล เป็นหนึ่ง (Together as one)" เพื่อเฟ้นหาสุดยอด พนักงานจากโชว์รูมและศูนย์บริการฮอนด้า 228 แห่งทั่วประเทศ ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านงานขายและงานบริการหลังการขายเป็นเลิศ มุ่งหวังยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการปฏิบัติงานของฮอนด้า ด้วยการส่งต่อการบริการอย่างมืออาชีพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างสูงสุดอีกทั้งก้าวสู่เป้าหมายการเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในใจลูกค้า

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารปฏิบัติการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า จากวิสัยทัศน์ฮอนด้า 2030 เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ยนตรกรรมหลากหลายรุ่น ที่มาพร้อมเทคโนโลยีการขับเคลื่อนที่ทรงพลัง ให้อัตรา การประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยม และเทคโนโลยีความปลอดภัยอันล้ำสมัย เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของลูกค้าควบคู่ไปกับการบริการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ฮอนด้าให้ความสำคัญมาโดยตลอด

ในปัจจุบัน ฮอนด้ามีเครือข่ายโชว์รูม และศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศรวม 228 แห่ง ที่พร้อมจะส่งมอบบริการที่ได้มาตรฐานให้แก่ลูกค้าซึ่งรถยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมเทคโนโลยี อันล้ำสมัย ดังนั้น บุคลากรจึงถือเป็นหัวใจหลักของ การบริการจะต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น กิจกรรมการแข่งขันทักษะพนักงานฮอนด้า นับเป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญ ที่จะช่วยกระตุ้นให้พนักงานเกิดความมุ่งมั่น และดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้อย่างสูงสุด โดยประสบการณ์จากการแข่งขัน จะมีส่วนช่วยยกระดับทั้งด้านงานขายและงานบริการให้ก้าวไปอีกขั้น อีกทั้งสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าฮอนด้าได้อย่างดีเยี่ยมให้ก้าวไปอีกขั้น อีกทั้งสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าฮอนด้าได้อย่างดีเยี่ยม

นางถวิล เพิ่มเพียรสิน รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่าแรงงานฝีมือ ถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน และช่วยส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ การสร้างความเข้มแข็งด้านทักษะฝีมือและการส่งเสริม ให้แรงงานได้มีโอกาสพัฒนาทักษะฝีมืออย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้ประเทศไทยขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ซึ่งฮอนด้าถือเป็นตัวอย่างของสถาน ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ให้ความสำคัญ และสนองตอบนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงานไทยเป็นอย่างดีและต่อเนื่องเสมอมา ทั้งการเข้าร่วมโครงการ "ทวิภาคี" ที่ให้โอกาสนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้เข้าร่วมปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของตนเองให้พร้อมสำหรับตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดแข่งขันทักษะพนักงานฮอนด้ามาอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งนอกจากจะสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่ พนักงานผู้เข้าแข่งขัน และสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน อื่นๆ ได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือของตนเองให้มีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้นแล้ว ยังสร้างความเชื่อถือในการ ให้บริการที่ได้มาตรฐานแก่ลูกค้ารถยนต์ฮอนด้า รวมถึง ความพร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม ยานยนต์ไทยในอนาคตอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมการแข่งขันทักษะพนักงาน ประจำปี 2562 (Honda Skill Contest 2019) จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 29 โดยปีนี้ จัดขึ้นภายใต้ แนวคิด "ผสานใจ ก้าวไกล เป็นหนึ่ง (Together as one)" เพื่อสื่อถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร ของผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าทุกแห่งทั่วประเทศ ที่พร้อมมอบการบริการที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้าฮอนด้าโดยมีพนักงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมด 130 คน จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 2,470 คน จากผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ 228 แห่ง

โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 10 ประเภท ได้แก่ 1.พนักงานช่างซ่อมทั่วไป 2.พนักงานช่างซ่อมตัวถังและสี 3.ที่ปรึกษาการบริการ 4.พนักงานอะไหล่ 5.ที่ปรึกษาการขาย 6.พนักงานช่างบริการตามระยะ แบบคู่ 7.พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ 8.ที่ปรึกษาการบริการซ่อมตัวถังและสี 9.พนักงานตรวจสอบคุณภาพรถใหม่ และ 10.ครูฝึกขับขี่ปลอดภัย ซึ่งผู้ชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละประเภท จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ใบประกาศเกียรติคุณ และได้รับการจารึกชื่อที่หอเกียรติยศ ณ ศูนย์ ฝึกอบรม บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทั้งเดินทางไปทัศนศึกษา ณ บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มเติม ทักษะ ความรู้ และนำประสบการณ์มาต่อยอดพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง