โครงการ 'รักการออม' สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้พนักงาน LPC

ข่าวบันเทิง 22 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ภาพสะท้อนความยากลำบากของผู้คนในการหาเลี้ยงชีวิตและครอบครัวยังคงมีให้เห็นได้ทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มสตรีด้อยโอกาสที่หลายคนเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว หลายคนหารายได้เพียงคนเดียวเพื่อจุนเจือ อีกหลายปากท้อง อันเป็นจุดเริ่มต้นของ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (LPC) กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในเครือ แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป ที่มุ่งมั่นในการยกระดับความเป็นอยู่ ของสตรีด้อยโอกาสในสังคมไทยให้ดีขึ้น โมเดลใน การแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ จึงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการ "รักการออม" เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ LPC ต้องการจะ สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับพนักงานอย่างยั่งยืน บรรยายใต้ภาพ สุรัสวดี ซื่อวาจา กก.ผจก. LPC จุรี สุดดำ หนึ่งในพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ "รักการออม"

สุรัสวดี ซื่อวาจา กรรมการผู้จัดการ LPC เล่าว่า "ด้วยภาระทางครอบครัวหลายประการที่พนักงานบริการชุมชน LPC ต้องเผชิญอยู่ บริษัทจึงมีแนวทางเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพวกเขา ตั้งแต่การจัดให้มีเงินกู้โดยไม่คิดดอกเบี้ย การเข้าไปช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ การให้ทุนการศึกษาบุตร หรือการหาข้าวในราคาต้นทุนให้ แต่อย่างไรก็ตาม เรามองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เราอยากให้เขาสามารถแก้ปัญหาและยืนได้ด้วยตัวเอง ซึ่งดีกว่าไหม หากพวกเขาจะมีเงินออม เพื่อที่อย่างน้อย เอาไว้แก้ปัญหาในยามเกิดเหตุฉุกเฉินได้ บริษัทจึงได้ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของภูมิคุ้มกันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ให้กับคนไทยมาเป็นแนวทาง"

โดยบริษัทได้ศึกษาโมเดลการออมเงินของกองทุนการออมแห่งชาติ และนำมาปรับให้เป็นรูปแบบของ LPC โดยการให้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินทั่วไป เพื่อกระตุ้นให้พนักงานอยากออม ส่วนเงินที่นำมาออมนั้นบริษัทไม่ได้จำกัดการออม 100 บาท ก็ออมได้ โดย LPC จะให้เงินสมทบเดือนละ 50 บาท จ่ายปีละครั้ง ซึ่งช่วงแรกๆ ที่เริ่มโครงการมีพนักงานเข้าร่วมเพียง 200 คน บริษัทจึงต้องใช้การพูดคุย สื่อสาร จูงใจ จนปัจจุบันมีพนักงานเข้าร่วมกว่า 500 คน หรือเท่ากับ 1 ใน 4 ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งบริษัทได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องมีพนักงานเข้าร่วมโครงการ "รักการออม" มากขึ้นในทุกๆ ปี

จุรี สุดดำ หนึ่งในพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ "รักการออม" กล่าวด้วยแววตาที่เป็นประกายว่า หลังจากที่ทราบข่าวโครงการนี้จากหัวหน้างาน แม้ตนเอง จะมีภาระค่าใช้จ่ายแต่ก็พยายามแบ่งเงินมาออมเดือนละ 500 บาท ซึ่งตอนนี้ฝากมาครบหนึ่งปีและได้รับ เงินสมทบแล้ว แต่ก็ตั้งใจว่าจะไม่ถอนมาใช้ เพราะอยากเก็บไว้เป็นเงินก้อนหลังเกษียณ รู้สึกว่า LPC เป็นเหมือนบ้านหลังที่ 2 ของเธอ เพราะไม่ว่าเมื่อใด ก็ตามที่เธอหรือเพื่อนพนักงานมีเรื่องเดือดร้อน บริษัทจะดูแลด้วยความห่วงใยเสมอ ขอบคุณผู้บริหารทุกๆ คน และตอบแทนด้วยการตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์ในทุกๆ วัน

แม้เส้นทางสร้างการออมของพนักงานบริการชุมชน LPC ยังคงต้องใช้เวลาเป็น องค์ประกอบ ทั้งเวลาที่ต้องใช้ในการค่อยๆ สะสางปัญหาภาระหนี้สิน และเวลาที่จะต้องฝึกนิสัยการออม แต่เมื่อถึงวันหนึ่งที่พวกเขาเหล่านี้สามารถสร้างความแข็งแรงทางการเงินได้แล้ว ความตั้งใจที่ LPC ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ พนักงานบริการชุมชนลุมพินี ด้วยการสร้างรายได้ สร้างศักดิ์ศรี สร้างโอกาส และสร้างความสุข ให้กับ พวกเขา ก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ไกลเกินเอื้อมในที่สุด


แท็ก ครอบครัว  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ