ย้ำจิตอาสาก.เกษตรฯ ดูแลผู้ประสบภัย21จว.

ข่าวทั่วไป 23 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริม การเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรจัดประชุมชี้แจงโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย น้ำท่วมจากพายุ "โพดุล" และ "คาจิกิ" ใน 21 จังหวัด โดยมีพิธีเปิดตัวโครงการจิตอาสา จุดหลักวันที่ 23 กันยายน ที่สำนักงานชลประทานที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะรายงานสถานการณ์น้ำโดยกรมชลประทาน จากนั้นจะมอบนโยบายจิตอาสากระทรวงเกษตรฯ โดยรมว.เกษตรฯ จัดเวทีกิจกรรมจิตอาสาจัดพร้อมกันอีก 9 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ สกลนคร กาฬสินธุ์ และนครพนม ส่วนที่เหลือเป็นการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดรับฟังนโยบายและแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจาก รมว.เกษตรฯ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการให้เกษตรจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความ เสียหายด้านพืชในจังหวัดที่ประสบอุทกภัย ให้ระดมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรกระจายลงพื้นที่ตามอำเภอต่างๆ เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบจากน้ำท่วม รวมทั้งสำรวจปัญหา สอบถามความต้องการเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด เบื้องต้นกรมฯสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา 3,045 กิโลกรัม ฟื้นฟูสภาพสวนไม้ผลหลังน้ำลด และมอบหมายศูนย์ขยายพันธุ์พืชของกรมฯ สนับสนุนพันธุ์พืช 28 ชนิด รวม 85,360 ต้นให้สำนักงานเกษตรจังหวัดต่างๆ ในโครงการจิตอาสากระทรวง เกษตรฯ นอกจากนี้ ยังย้ำทุกจังหวัดจัดกิจกรรม จิตอาสาฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชน โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในกระทรวง เกษตรฯ หน่วยงานอื่น และภาคเอกชน เข้าไปช่วยทำความสะอาด ซ่อมแซมที่พัก และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร รวมทั้งให้รายงานผลดำเนินกิจกรรมจิตอาสาฯมายังกรมส่งเสริมการ เกษตรจนกว่าเหตุการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ