คอลัมน์ชีพจรโลกธุรกิจ: ออมสินหนุน'ประชารัฐสร้างไทย'

ข่าวเศรษฐกิจ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

บรรยายใต้ภาพ ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมประชุมรวมพลัง ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน "ประชารัฐสร้างไทย" เพื่อนำเสนอแนวทางการ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยในส่วนของธนาคารออมสิน ได้นำเสนอโครงการประชารัฐสร้างสุขสู่ชุมชนเมือง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 3 สร้าง คือ การสร้างอาชีพ/ความรู้ สร้างตลาด/รายได้ และสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน ซึ่งการสร้างอาชีพธนาคารได้จัดตั้งศูนย์ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อความยั่งยืนจำนวน 100 แห่ง โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอาชีพ, การดูแลผู้ป่วย ผู้สูงวัย และการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น ส่วนการสร้างรายได้ ได้มีการส่งเสริมช่องทางการขาย ผ่านตลาดออนไลน์และออฟไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ชุมชนสามารถเข้าถึงตลาดมากขึ้น นอกจากนี้ธนาคารได้ออกสินเชื่อต่างๆ เพื่อสร้างโอกาส เข้าถึงแหล่งเงินทุน ได้แก่ สินเชื่อหาบเร่แผงลอย 4.0 สินเชื่อผู้ใช้แรงงาน สินเชื่อสตรีทฟู้ด และสินเชื่อโอท็อป และวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ