คอลัมน์ชีพจรโลกธุรกิจ: เตรียมแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวช่วยชาวนา

ข่าวเศรษฐกิจ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สั่งการให้กรมการข้าวเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้แจกจ่ายชาวนาที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งปีนี้เกิดทั้งภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วงแล้วกลับเป็นเกิด น้ำท่วมอย่างฉับพลัน ทำให้นาข้าวเสียหายจำนวนมาก ขณะนี้ให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจความเสียหาย ทุกจังหวัด เพื่อที่กระทรวงเกษตรฯ จะได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์และปัจจัยการผลิต โดยกรมส่งเสริมการเกษตรรายงานผลสำรวจเบื้องต้นว่าฤดูเพาะปลูก ปี 2562/2563 เกิดผลกระทบกับนาข้าว 24 จังหวัด ซึ่งมีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวม 2,587,138 ไร่ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 383,214 ราย ซึ่งจะแจกเมล็ดพันธุ์ข้าว 21,000 ตัน เพื่อสนับสนุนแบบให้เปล่าแก่เกษตรกร 102,500 ครัวเรือน แบ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ (พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 หรือ กข15 ) 15,000 ตัน ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 62,500 ครัวเรือน ในพื้นที่ 1 ล้านไร่ 14 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือสำหรับนำไปใช้เพาะปลูกข้าวในฤดูนาปี 2563/64 ส่วนเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงเตรียมไว้ 6,000 ตัน ให้เกษตรกร 40,000 ครัวเรือน ในภาคเหนือ และ ภาคกลางตอนบน 11 จังหวัด สำหรับนำไปใช้ เพาะปลูกข้าวในฤดูนาปรัง ปี 2563 ดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ