ติวเข้มศูนย์ข้าวชุมชนทั่วปท.

ข่าวทั่วไป 24 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ตั้งเป้าปี'63ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีให้ได้2แสนตัน นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังเป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับเขต พร้อมมอบนโยบายการทำงานว่า ศูนย์ข้าวชุมชนมีบทบาทสำคัญ เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตข้าวและชาวนา และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้ใช้เองอย่างเพียงพอในชุมชน นับเป็นอีกแนวทางแก้ปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี ดังนั้น จึงต้องสร้างระบบผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของประเทศให้เข้มแข็ง มั่นคง โดยศูนย์ข้าวชุมชนคือส่วนสำคัญขับเคลื่อน เป้าหมายดังกล่าว ให้ประสบความสำเร็จ จึงต้องร่วมมือกันผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ให้พอกับความต้องการ โดยกระทรวง เกษตรฯ พร้อมสนับสนุนเครื่องมือ รวมไปถึงสร้างแหล่งน้ำบาดาลเพื่อทำนาให้ศูนย์ข้าวชุมชนแต่ละพื้นที่ ลดความเสี่ยงภัยแล้ง รวมทั้งยังเป็นแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคในหมู่บ้านได้อีกด้วย

นายประภัตรกล่าวต่อว่า ความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของไทยมีปริมาณสูง ประมาณ 1.4 ล้านตันต่อปี ใช้เพาะปลูกในพื้นที่นาประมาณ 60 ล้านไร่ อย่างไรก็ตาม เมล็ดพันธุ์ข้าวใช้ปลูก ต่อเนื่องได้ 3 ครั้ง จากนั้นต้องเปลี่ยนชุดใหม่จึงมีความต้องการจำนวนมากเกินศักยภาพของส่วนราชการจะผลิตได้ กระทรวงเกษตรฯ จึงสนับสนุนให้ชาวนาแต่ละท้องถิ่นรวมตัวตั้งเป็นศูนย์ข้าวชุมชน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางพัฒนาข้าวและชาวนาในท้องถิ่น โดยให้การสนับสนุนด้านวิชาการ ปัจจัยการผลิตที่จำเป็นแก่ศูนย์ฯ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2543 โดยกรม ส่งเสริมการเกษตร และต่อมาปี 2549 กรมการข้าวดำเนินการต่อ ปัจจุบันขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชนแล้ว 2,028 ศูนย์ มีสมาชิกรวม 61,680 ราย ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีบริการชาวนาได้ปีละประมาณ 100,000 ตัน พร้อมตั้งเป้าหมายผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้เพิ่มขึ้นจากเดิม 85,000 ตันต่อปี เป็น 200,0000 ตันต่อปี ภายในปี 2563 นอกจากนี้ ต้องหาตลาดที่มีคุณภาพ ติดต่อซื้อขายกับผู้ซื้อได้โดยตรง โดยทำระบบซื้อขายออนไลน์ มีระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อทราบแหล่งที่มา พร้อมติดโลโก้เครื่องหมาย Q บนสินค้าเพื่อยกระดับเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยผ่านการรับรองจาก กระทรวงเกษตรฯ สร้างความน่าเชื่อถือ และมูลค่าให้สินค้าได้

นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า การสัมมนาครั้งนี้ กรมการข้าวเชิญประธานศูนย์ข้าวชุมชนรวม 8 เขต และเจ้าหน้าที่รวม 282 คน เข้าร่วมสัมมนา เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน คาดว่าการสัมมนาครั้งนี้ ศูนย์ข้าวชุมชนจะมีแผน เป้าหมายชัดเจนเป็นรูปธรรมและพร้อมเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ