สั่งจนท.-เกษตรจว.ลงพื้นที่ ร่วมจิตอาสาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ข่าวทั่วไป 25 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมประชุมชี้แจงโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย ตามนโยบายของรมว.เกษตรฯที่มอบหมายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมใน 21 จังหวัด โดยมีพิธีเปิดตัวโครงการจิตอาสาฯ จุดหลักวันที่ 23 กันยายน ที่สำนักงานชลประทานที่ 7 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่งรายงานสถานการณ์น้ำโดยกรมชลประทาน จากนั้น ได้มอบนโยบายจิตอาสากระทรวงเกษตรฯ โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ จัดเวทีกิจกรรมจิตอาสาจัดพร้อมกันอีก 9 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ สกลนคร กาฬสินธุ์ และนครพนม ส่วนที่เหลือเป็นการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด เพื่อรับฟังนโยบายแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งการให้เกษตรจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความเสียหายด้านพืชในจังหวัดที่ประสบอุทกภัย ให้ระดม เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรกระจายลงพื้นที่อำเภอต่างๆ เยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม สำรวจปัญหา สอบถามความต้องการเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด

เบื้องต้นกรมสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา 3,045 กิโลกรัม เพื่อฟื้นฟูสภาพสวนไม้ผลหลังน้ำลด และมอบหมายศูนย์ขยายพันธุ์พืชของกรม สนับสนุนพันธุ์พืช 28 ชนิด ประกอบด้วย พืชผัก 10 ชนิด ได้แก่ จิงจูฉ่าย ปูเล่ คะน้าแม็กซิโก พริก มะเขือ มะตูมมาเลย์ ผักหวาน ผักไผ่ ผักเชียงดา เมล็ดพืชผัก ไม้ผล/ไม้ยืนต้น 14 ชนิด ได้แก่ กล้วย มะม่วง ส้มโอ มะละกอ มะดัน ขนุน ไผ่ ลำไย ลิ้นจี่ มะขามเปรี้ยว มะขามป้อม หม่อน แก้วมังกร สมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ ผักชีลาว โหระพา กะเพรา รวมทั้งอ้อยคั้นน้ำ 85,360 ต้น ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดต่างๆ ในโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรฯ นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชน โดยให้บูรณาการกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ หน่วยงานอื่นและภาคเอกชน เข้าไปดูแล ทำความสะอาด ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร โดยให้รายงานผลดำเนินกิจกรรมจิตอาสาฯในพื้นที่จนกว่าเหตุการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ