ม.มหิดลยืนยันความพร้อมการป้องกันปัญหาโลกตั้งมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศตามแนวทางของสหประชาชาติ

ข่าวทั่วไป 26 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

มหาวิทยาลัยมหิดลยืนยันพร้อมเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco-University) ของประเทศตามแนวทางของสหประชาชาติ ด้านสิ่งแวดล้อม โดยรศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เปิดเผยว่า ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน การลดลงของทรัพยากร เป็นปัญหาที่กระทบไปทั่วโลก หากเราไม่เดินหน้าเข้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้ว ย่อมจะเกิดวิกฤติโลกอย่างแน่นอน ด้วยเหตุนี้ ทางมหาวิทยาลัยมหิดลจึงพร้อมที่จะสร้างสรรค์พัฒนาตัวเองให้เข้าสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco-University) เพื่อรองรับปัญหาโลกที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยจะมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ทั้ง 17 ข้อ ตามแนวทางของสหประชาชาติ บรรยายใต้ภาพ มธ-ม.ฮอกไกโด

และเพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงาน "MU SDGs Talk"ขึ้น ณ บริเวณโถงด้านหน้ามหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมจิตสำนึก รวมถึงกระตุ้นให้บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคำว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในระดับสากล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน การลดลงของทรัพยากร

นายโชค บูลกุล กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ได้เข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากภาคธุรกิจ เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ให้ความหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่า มนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ควรจะอยู่ร่วมกันได้โดยไม่เบียดเบียนทรัพยากรซึ่งกันและกัน ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม รวมถึงการอยากได้อยากมีอยากเป็น ทำให้เกิดการเอาเปรียบกัน โลกในอนาคตจะดีได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถของทุกคน และฝากทิ้งท้ายว่า อยากให้นักศึกษาทุกคนมีความคิด สร้างสรรค์และความเป็นเด็กตลอดไป ที่สำคัญคือ ให้คิดแบบเด็กแต่ทำแบบผู้ใหญ่ คือ "รับผิดชอบต่อการกระทำ" โดยเราคาดหวังว่า นักศึกษาที่ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในวันนี้ จะได้ทั้งสาระและความสนุกไปพร้อมกัน อีกทั้งยังสามารถซึมซับ เข้าใจ และจดจำ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้เป็นอย่างดี


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ