กยท.ยกเครื่องเป็นmodern organization

ข่าวทั่วไป 27 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เพิ่มศักยภาพบุคลากร-เน้นระบบคุณธรรม กยท.เดินหน้าปรับโครงสร้างให้เป็น modern organization รองรับสถานการณ์ยาง และนโยบายของรัฐบาล ใช้ระบบคุณธรรมพิจารณา ลดการอุปถัมภ์ ปลุกขวัญ กำลังใจสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กร ตั้งเป่าเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของบุคลากร พร้อมเสนอผลตอบแทนที่สูงและสวัสดิการที่ดีเหมาะสมกับตำแหน่ง

นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รักษาการผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ในปี 2563 นอกจาก กยท.ดำเนินงานทุกด้านให้เป็นไปตาม เป้าหมาย รวมถึงขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านต่างๆ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางแล้ว กยท.ยังปรับปรุงเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับสถานการณ์ และภารหน้าที่ที่กยท.ได้รับมอบหมาย โดยจัดคนลงไป ตามงามที่ตรงกับความสามารถ เน้นระบบคุณธรรม ลดระบบอุปถัมภ์ แต่คงตัดระบบอุปถัมภ์ไปไม่ได้ เพียงแต่ต้องไปอุปถัมภ์คนทำงานให้มีกำลังใจทำงาน ต้องปลุกขวัญกำลังใจ สร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กร

"ต่อไปนี้คนทำงานต้องได้รับผลตอบแทนที่ดี ใช้ระบบคุณธรรมพิจารณาบุคลากรที่จะก้าวเข้าสู่การบริหารระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง ซึ่งปัจจุบันคนสอบได้ระดับ 7 เป็นหัวหน้าแผนกก็ไม่มีอะไรพิเศษ ตรงข้ามรายได้ลดลงอีกต่างหาก เพราะเป็นหัวหน้าเงินเดือนเท่าเดิมค่าตำแหน่งก็ไม่มี ขณะที่เป็นพนักงานออกพื้นที่ดูแลเกษตรกร ได้ค่าเบี้ยเลี้ยงตอบแทน เมื่อขึ้นเป็นหัวหน้าไม่ได้ออกพื้นที่ ไม่มีค่าเบี้ย ทุกคนจึงถามตัวเองว่าแล้วจะไปสอบเป็นหัวหน้าทำไม ถ้าทุกอย่างลดลง แต่ความผิดชอบมากขึ้น หนักกว่าเดิม เพราะเงินเดือนของกยท.เป็นไปตามอายุงานไม่ได้เป็นไปตามตำแหน่ง"รักษาการผู้ว่าการกยท.กล่าว

ดังนั้น จำเป็นต้องปรับปรุงการให้ผลตอบแทนใหม่ ต้องสร้าง แรงจูงใจ เพื่อที่ได้คนทำงานเก่ง มีฝีมือ เชี่ยวชาญมีความสามารถ เพื่อให้การทำงานของ กยท.มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมปรับปรุงให้ทุกหน่วยงานของ กยท.มีสวัสดิการเท่าเทียมกัน เนื่องจากปัจจุบันบุคคลกรที่มาจากทั้ง 3 องค์กรคือ องค์การสวนยาง สถาบันวิจัยยาง และสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำ สวนยาง ยังมีสวัสดิการไม่เท่ากัน

ทั้งนี้ ปัจจุบัน กยท.มีอัตรากำลังมาจากทั้ง 3 หน่วยงานดังกล่าว จะปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ จะลดพนักงานลง โดยที่ไม่ได้ให้ออก เมื่อพนักงานเกษียณอายุราชการแล้วจะไม่รับเพิ่ม แต่เพิ่มศักยภาพทำงาน ตั้งเป้าลดพนักงานลงจากที่มีอยู่ปัจจุบันประมาณร้อยละ 20 อย่างไรก็ตาม สำหรับงานที่สำคัญ และจำเป็น กยท.จะใช้วิธีจ้างเหมาดำเนินการแทน โดย กยท.เป็นผู้ควบคุม ตรวจสอบการทำงาน

รักษาการผู้ว่าการ กยท.กล่าวด้วยว่า อนาคตกยท.ต้องเป็นองค์กรสมัยใหม่ (modern organization) ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง พนักงานทุกคนจะทำแผนรายบุคคล แผนแผนก แผนกอง แผนฝ่าย แผนเขต และแผนองค์กร ทุกคนจะมีตัวชี้วัด โดยจะเริ่มนำมาใช่ในปี 2563 เป็นต้นไป เพื่อกระตุ้นการทำงาน คนที่ทำงานดีจะได้รับผลตอบแทนที่ดีเอาตัวเลขเป็นตัวชี้วัด

"ที่ใดมีการแข่งขัน ที่นั้นจะมีการพัฒนา ดังนั้น แม้ในอนาคตจำนวนบุคลากรของ กยท.จะลดลงเหลือ 2,400 คน แต่เกิดการแข่งขันพัฒนาตนเอง จะให้กยท.ได้เป็นบุคคลกรที่มีคุณภาพ มีศักยภาพทำงานและความรับผิดชอบที่สูงขึ้น สามารถดำเนินงาน ตามพ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย ตลอดจน ทำงานสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทุกตำแหน่งและสวัสดิการที่เท่าเทียมกัน" นายสุนันท์กล่าวตอนท้าย

แท็ก คุณธรรม  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ