เปิดยุทธศาสตร์นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทยการก้าวข้าม ปรากฏการณ์ดิสรัปชั่น ในยุคดิจิทัล

ข่าวทั่วไป 29 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

"นิตยสาร Marketeer" เรื่องราวเพื่อการตลาด ฉบับประจำเดือนนี้ สัมภาษณ์เปิดใจ ราเมซ นาราสิมัน ประธาน คนใหม่ของบริษัทนิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย ที่แสดงให้ เห็นถึงยุทธศาสตร์ของผู้นำ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเขามีความเชื่อว่า ผู้นำมีส่วนสำคัญอย่างมากในการผลักดันองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนและสามารถยกระดับภาพลักษณ์ของแบรนด์ในยุค ดิจิทัล ดิสรัปชั่นได้เป็นอันดับแรก โดยเปิดเผยถึงภารกิจอันแน่วแน่ ที่จะสานต่อนิสสัน ประเทศไทย ให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น โดยทุกคนจะมีส่วนร่วมให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยกัน นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับ อาคารธนพิพัฒน์ อันเป็นความ ภาคภูมิใจของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด จำหน่ายเล่มละ 90 บาท

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ