ผู้เชี่ยวชาญแนะ4ข้อต้องใส่ใจ นำเสนออย่างไรให้เข้าถึงผู้ฟัง

ข่าวทั่วไป Monday September 30, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

"บีนาว (BNOW)" หรือ Bangkok Networking Community ซึ่งเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในการทำงานหรือธุรกิจ ร่วมกับ แอนดรูว์ สตอตซ์ (Andrew Stotz) ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการเงิน-การลงทุน ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานกว่า 30 ปี และเป็นประธาน CFA Thailand สมาคมของผู้ที่สอบได้คุณวุฒิวิชาชีพการเงินและการลงทุนระดับสากล (Chartered Financial Analyst-CFA) จัดกิจกรรม "Become a Great Presenter and Increase your Influence" บอกเล่าเทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างไรให้เข้าถึงผู้ฟัง

แอนดรูว์ ให้หลักคิดไว้ 4 ข้อคือ 1.นำเสนออย่างมีเป้าหมาย สรุปสาระสำคัญของสิ่งที่จะนำเสนอ และกำหนดขอบเขตของการนำเสนอให้ชัดเจน เพราะหากปราศจากเป้าหมายแล้ว ผู้ฟังจะรู้สึกว่ามาฟังเพื่ออะไร ทำให้เกิดผลเสียทั้งผู้พูดและผู้ฟัง 2.มีหลักฐาน ที่ชัดเจน เพื่อพิสูจน์ว่าเรื่องราวที่นำเสนอ นั้นเป็นข้อเท็จจริงซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ 3.ต้องสร้างสถานการณ์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง และ 4.เตรียมตัวสำหรับคำถามหรือข้อโต้แย้ง เพราะหลังจากนำเสนองานมักเกิดข้อสงสัยจากผู้ฟัง แต่หากผู้นำเสนอเตรียมตัว นำเสนอมาดีตั้งแต่แรก ก็มักจะไม่เกิดคำถามตามมา

"การนำเสนองานเป็นสิ่งที่ง่าย แต่มักจะไม่น่าสนใจ เพราะบางคนใช้เวลายาวนานในการนำเสนองานและไม่สามารถชักจูงใครได้เลย เพราะมัน อาจจะซับซ้อนเกินไปหรืออาจจะเตรียมตัว ไม่ดีพอ ในกรณีที่ไม่มีใครสนใจในสิ่งที่คุณพูด คุณจำเป็นจะทำต้องทำให้ ผู้ฟังสนใจในการนำเสนองานของคุณ ผู้ฟังมาฟังการนำเสนองานเพื่อนำไปใช้ ประโยชน์กับตัวเขาเอง ดังนั้น คุณจำเป็น จะต้องถามตัวเองว่า อะไรคือสิ่งที่ผู้ฟัง จะได้กลับหลังจากการนำเสนองาน ของคุณ" แอนดรูว์ กล่าว

แท็ก community   thailand   bangkok   TOT  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ