'แอฟริกาใต้'ยก'ไทย'ต้นแบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ข่าวทั่วไป 30 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (UNGA) และการประชุมที่เกี่ยวเนื่อง ระหว่างวันที่ 21-27 ก.ย. 2562 ที่ผ่านมา ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา มีการหารือกันระหว่างคณะทำงานด้านสาธารณสุขของประเทศ แอฟริกาใต้ กับประเทศไทย โดย นพ.ซเวลลินิ แอล. มไคซ์ (Zwelini L. Mkhize) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของแอฟริกาใต้ กล่าวว่า ไทยกับแอฟริกาใต้เป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีสถานะทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกัน

ซึ่งการที่ไทยสามารถก่อตั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าขึ้นมาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ในการหารือครั้งนี้ตนจึงต้องการให้ไทยเป็น ที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในแอฟริกาใต้ให้ประสบ ผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน ทั้งนี้แอฟริกาใต้อยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (National Health Insurance, NHI) เพื่อยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขและเป็นเครื่องมือลดความเหลื่อมล้ำ ในสังคม ให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่มีอุปสรรคการเงินมาขวางกั้น

ขณะที่ นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ของไทย เปิดเผยว่า แอฟริกาใต้ต้องการถอดบทเรียนความสำเร็จจากไทย ที่สามารถสร้างระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจนเป็นต้นแบบในระดับโลก อาทิ วิธีการบริหารจัดการของไทยสามารถทำอะไรได้บ้าง และการที่ไทยใช้งบประมาณไม่มาก จุดนี้สามารถนำไปปรับใช้ภายในประเทศอื่นๆ ได้อย่างไร ซึ่งเบื้องต้นไทยตอบรับด้วยความยินดี โดยก่อนหน้านี้ เคนยา ก็เป็นอีกประเทศในทวีปแอฟริกา ที่ไทยลงนามรับเป็นที่ปรึกษาในการช่วยพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ