มรภ.สวนสุนันทาเปิดประตูสู่โลกตลาดออนไลน์ส่งเสริมและพัฒนา SME ในสามระดับกลุ่มการค้า

ข่าวทั่วไป 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

อาจารย์ยงยุทธ เจริญรัตน์ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู้จัดการโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 หรือโครงการ SME Online กล่าวว่า มรภ.สวนสุนันทา ได้รับมอบหมายจาก สสว. ให้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาด SME ในเขตภาคตะวันออกและภาคตะวันออก เฉียงเหนือ รวม 28 จังหวัด โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ SME สามารถใช้ช่องทางตลาดออนไลน์ในการขยายตลาดและการขายสินค้า โดยการดำเนินโครงการ ช่วงแรกได้เปิดอบรมหลักสูตรตลาดดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการ SME ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง การทำการตลาด และวิธีการเปิดร้านค้าในตลาด อี-คอมเมิร์ซ ส่วนผู้ประกอบการ SME ที่ขาย สินค้าผ่านทางเฟซบุ๊คอยู่แล้ว โครงการจะให้ คำแนะนำต่อยอดเกี่ยวกับเทคนิคในการใช้เฟซบุ๊คเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การเข้าถึงลูกค้า และการใช้เครื่องมืออื่นๆ ของโซเชียลมีเดีย ยอดนิยม ให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงผู้บริโภคให้มากที่สุด นอกจากนี้ยังได้ให้คำปรึกษาเพิ่มเติมสำหรับ ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง สามารถใช้สื่อ ออนไลน์ได้คล่องแคล่ว โดยเพิ่มเติมเทคนิค ขั้นสูง เช่น วิธีการซื้อและจัดการด้านการโฆษณา การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า การเจาะกลุ่มลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกลุ่ม SME ที่มีศักยภาพสูง

สำหรับการดำเนินโครงการตลอด 6-7 เดือนที่ผ่านมา ได้มีการแบ่งผู้ประกอบการ ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการระดับเริ่มต้น อบรมตั้งแต่เปิดร้านค้าออนไลน์ ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าอบรม ประมาณ 2,450 ราย กลุ่มที่ 2 เป็นผู้ประกอบการ ที่มีศักยภาพ การอบรมเป็นการสอนเทคนิคต่างๆ เช่น การใช้เฟซบุ๊คในการโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย สอนการใช้อี-มาร์เก็ตเพลส การเปิดร้านค้าอีคอมเมิร์ซผ่านทางเทพ shop และสุดท้ายกลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูงจะเป็นการสอนเปิดเว็บไซต์ที่เป็นอี-คอมเมิร์ซ หรือที่เรียกว่า Sale Trade ผู้ประกอบการที่มี ศักยภาพและมีศักยภาพสูง ประมาณ 1,050 ราย อีกหนึ่งกลุ่มที่มีผู้ประกอบการ SME ประมาณ 30 ราย เป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่ชำนาญการ ด้านการขายออนไลน์ โครงการจะเน้นให้ คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว หรือให้คำปรึกษาเชิง Grouping ผู้สนใจสามารถติดต่อไปที่ www. sme.go.th โครงการ SME Online


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ