เตือนเฝ้าระวังหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ

ข่าวทั่วไป 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายทวีพงศ์ สุวรรณโร ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้พื้นที่ปลูกมะเขือเทศในแถบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ต้องประสบปัญหาการระบาดของหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ ทำความเสียหายกับผลผลิตมะเขือเทศในหลายพื้นที่ ดังนั้น เพื่อป้องกันการระบาดขยายวงกว้างและส่งผลกระทบต่อผลผลิตมะเขือเทศ จึงแจ้งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนผีเสื้อชนิดดังกล่าวต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรทันสถานการณ์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเฝ้าระวัง และหมั่นสำรวจแปลงปลูกสม่ำเสมอ ลักษณะอาการและการทำลาย พบว่า เป็นแมลงศัตรูพืชสำคัญสร้างความเสียหายต่อพืชเศรษฐกิจในหลายประเทศ โดยเฉพาะพืชวงศ์มะเขือ โดยกัดกินชอนไชใบ ลำต้นและผล ทำให้ผลผลิตลดลงถึงร้อยละ 90 จากสถานการณ์การระบาดอย่างรวดเร็วและสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงในหลายประเทศในทวีปเอเชีย ทำให้ไทยต้องเร่งเฝ้าระวังป้องกันการแพร่กระจายและลดการเข้าทำลายพืชเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับวิธีการป้องกันกำจัดทางวิชาการ มีดังนี้ 1. โรงเรือนผลิตกล้ามะเขือเทศ ใช้วัสดุปลูกที่ปราศจากดักแด้ของหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ สำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง หรือดักจับผีเสื้อโดยใช้กับดักฟีโรโมน อัตรา 4 กับดักต่อไร่ 2. ในแปลงปลูกมะเขือเทศ ให้สำรวจประชากรของผีเสื้อหนอนชอนใบมะเขือเทศด้วยกับดักฟีโรโมน อัตรา 4 กับดักต่อไร่ ก่อนปลูก 2 สัปดาห์ และก่อนปลูกให้ไถพลิกตากดินหรือไถพรวนเพื่อกำจัดดักแด้ที่อยู่ในดิน และใช้ต้นกล้าที่ปราศจากหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ 3. จุดรวบรวมผลผลิตและตลาด ให้สำรวจประชากรของหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศด้วยกับดักฟีโรโมน อัตรา 4 กับดักต่อไร่ และเก็บผลผลิตที่มีรอยทำลายของหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศใส่ถุงดำ มัดปากถุงให้แน่นและนำไปตากแดดทิ้งไว้ 3-4 วัน จนแน่ใจว่าหนอนที่ติดมากับผลมะเขือเทศตายอยู่ภายในถุง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ