ชาวสวนปาล์มเฮ!รับเงิน รัฐประกันรายได้4บาท/กก.แล้ว

ข่าวเศรษฐกิจ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เป็นประธานการเปิดตัวการจ่ายเงินประกันรายได้งวดแรกให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ที่กระทรวงพาณิชย์ โดยมีหน่วยงานภาคีหลัก ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ที่ได้รับเงินประกันรายได้เข้าบัญชี ธ.ก.ส. โดยตรง เข้าร่วมงาน พร้อมตัวแทนเกษตรกรจำนวนหนึ่ง

นายจุรินทร์กล่าวว่า วันที่ 1 ตุลาคม เป็นการจ่ายเงินประกันรายได้งวดแรกให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันทั่วประเทศ ตามกรอบโครงการที่กำหนดไว้ คือ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ ในราคาเป้าหมายของผลปาล์มทะลาย อัตราน้ำมัน 18% ที่กิโลกรัมละ 4 บาท ราคาตลาดอ้างอิงกำหนดโดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 ที่คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) แต่งตั้ง เงินประกันรายได้ ที่เกษตรกร แต่ละรายจะได้รับ คือ เงินส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมาย - ราคาตลาดอ้างอิง โดยเกษตรกรจะได้รับเงินตามจำนวนไร่ที่มีอยู่ (ไม่เกิน 25 ไร่)

ที่กระทรวงพาณิชย์ วันเดียวกัน นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ ได้แถลงดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนกันยายน 2562 ว่า เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สูงขึ้น 0.32% ตามการสูงขึ้นของหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 2.47%

ทั้งนี้ข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้น 9.15% โดยเฉพาะข้าวสาร เนื่องจากผลผลิตน้อย ผักและผลไม้ สูงขึ้น 7.04% โดยเฉพาะผักสูงขึ้น 8.35% (มะนาว พริกสด หอมหัวแดง) เนื่องจากผลผลิตได้รับความเสียหายจากฝนตกชุกและฐานราคา ปีที่ผ่านมาต่ำ ผลไม้สด สูงขึ้น 5.74% (ฝรั่ง กล้วยน้ำว้า เงาะ) เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และ สัตว์น้ำ สูงขึ้น 2.79% (เนื้อสุกร ปลานิล ไก่ย่าง) ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้น 1.63% (ไข่ไก่ ไข่เป็ด ครีมเทียม) เครื่องดื่ม ไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น 0.53% (น้ำอัดลม กาแฟ (ร้อน/เย็น) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) อาหารบริโภคในบ้านและนอกบ้าน สูงขึ้น 0.66% และ 0.51% (ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยว อาหารเช้า)

ส่วนน้ำมันเชื้อเพลิง ลดลง 9.91% (น้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท ยกเว้นก๊าซธรรมชาติ (NGV) และก๊าซยานพาหนะ (LPG)


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ