แนะเกษตรกรใช้แอพพลิเคชั่นFarmbook แจ้งเตือนรับเงินประกันรายได้ข้าว-ปาล์ม

ข่าวทั่วไป 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริม การเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำการปรับปรุงแอพพลิเคชั่น Farmbook ให้สามารถตรวจสอบผลการรับเงินจากโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 - 2563 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562 - 2563 และโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562 - 2563 และมาตรการช่วยเหลืออื่นๆจากภาครัฐ ให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบการรับเงินได้ภายในแอพพลิเคชั่น โดยการเข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือกหัวข้อ "ติดตามสิทธิ์" แล้วเลือกชื่อโครงการที่ต้องการตรวจสอบ

Farmbook หรือสมุดทะเบียน เกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ คือแอพพลิเคชั่น ที่กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกษตรกรในการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ด้วยตัวเองผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนซึ่งเกษตรกรสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในระบบ IOS และ Android ซึ่งจำเป็นต้องใช้รหัสทะเบียนเกษตรกรบนสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียวเพื่อเข้าใช้งาน

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงาน ที่ทำหน้าที่ดำเนินการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อเก็บข้อมูลการทำการเกษตรของเกษตรกรในแต่ละช่วงการปลูก แล้วประสานงานร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการและโอนเงินให้กับเกษตรกรโดยตรงผ่านทางบัญชีของเกษตรกรที่เปิดไว้กับ ธ.ก.ส.

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าว ทิ้งท้ายว่า โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562-2563 ทางธ.ก.ส.ได้เริ่มดำเนินการจ่ายเงินแล้ว โครงการ ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี 2562-2563 จะทำการจ่ายเงินงวดแรกในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562 - 2563 จะเริ่มจ่ายเงินในวันที่ 15 ตุลาคม 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ