อธิบดีหม่อนไหมมอบนโยบายขรก. เพิ่มการผลิตขยายตลาดในปท.-ตปท.

ข่าวทั่วไป 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ อธิบดีกรม หม่อนไหม มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้ผู้บริหารและข้าราชการกรมหม่อนไหม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรม หม่อนไหม คนที่ 8 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยวางแนวทางการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ 2563 เน้นทำงานที่มุ่ง เป้าไปที่เพิ่มผลผลิต เร่งระดมข้อมูลกำลังการผลิตสินค้าหม่อนไหมและ ความต้องการใช้ของแต่ละจังหวัด ได้แก่ รังไหมอุตสาหกรรม เส้นไหมหัตถกรรม หม่อนผลสด ชาหม่อน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวต่อว่า กรมหม่อนไหมยังทำงานเชื่อมโยงกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการส่งเสริมโครงการหรือกิจกรรมที่มีศักยภาพ มีผลผลิต และมีความคุ้มค่า ขณะเดียวกันก็ดำรงไว้ซึ่งงานมูลนิธิส่งเสริม ศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ทั้งในพื้นที่อนุรักษ์และในพื้นที่ที่สร้างงานขึ้นมาใหม่ โดยวางแนวทางขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่เป็นสำคัญ

นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงกับนโยบายตลาดนำการผลิต โดยส่งเสริมการตลาดในประเทศ รณรงค์ให้คนไทยสวมใส่ผ้าไหมมากขึ้น อย่างน้อยในงานเทศกาลและงานวันสำคัญต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่เป็น คู่ค้าสำคัญของสินค้าหม่อนไหม

"การเพิ่มปริมาณการผลิต จะช่วยตอบโจทย์การส่งเสริมและพัฒนางาน หม่อนไหมของประเทศได้เป็นอย่างดี เราจึงต้องเพิ่มจำนวนเกษตรกรไหมอุตสาหกรรม ไหมหัตถกรรม และการแปรรูป รวมถึง ผู้ประกอบการหม่อนไหม เพิ่มปริมาณการผลิตสินค้าหม่อนไหม ผ้าไหม และผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการตลาดสินค้าหม่อนไหมทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย" อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ