คอลัมน์ข่าวภูมิภาค: บางกรวยลุยรักษาความสะอาดลด PM2.5

ข่าวทั่วไป 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย มอบหมายให้ส่วนราชการ และ อำเภอ ดำเนินการทำความสะอาดหน่วยงานให้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนตามนโยบายเมืองสะอาด ของ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยมี นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย พร้อมด้วย นายนัฐพล จันทรเกตุ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายกฤษ อุปมัย ปลัดอำเภอฝ่ายป้องกัน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมกันทำความสะอาด เก็บ กวาด และล้าง บริเวณรอบที่ว่าการอำเภอบางกรวย และดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งอำเภอบางกรวย มีสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวัง พร้อมทั้งจัดรถวิ่งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับรู้และตระหนัก รวมทั้งทุกหมู่บ้านจะต้องทำงานเชิงรุกด้วยการประกาศเสียงตามสาย ทางสื่อสังคมออนไลน์ และกำชับให้ประชาชนห้ามเผาหรือทำลายขยะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาด และนำรถดับเพลิงฉีดล้างฝุ่นละอองให้ออกไปจากผิวถนน ทั้งถนนสายหลักและสายรอง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ