ชู'สุพรรณบุรีโมเดล' นำร่องโครงการตลาดเกษตรออนไลน์

ข่าวทั่วไป 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมสินค้าเกษตร ออนไลน์ที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ว่า ตามที่กระทรวง เกษตรฯกำหนดนโยบายการตลาดนำการผลิต เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้แน่นอน มั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยบูรณาการร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จับคู่กับภาคการผลิตของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพื่อให้วางแผนการผลิตที่ตรงความต้องการของตลาด ลดปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด ซึ่งปัจจุบันตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ เป็นอีกช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรที่สะดวก รวดเร็ว ทำให้เกษตรกรขายให้ผู้ซื้อโดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบาย เลือกซื้อสินค้าเกษตรและแปรรูปได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งยังพัฒนาขีดความสามารถการค้าแก่เกษตรกร ให้เข้าถึงเทคโนโลยีได้

นายประภัตรกล่าวต่อว่า โครงการตลาดเกษตรออนไลน์ เป็นหนึ่งในโครงการนำร่องของ จ.สุพรรณบุรี มุ่งให้เกษตรกรได้เรียนรู้การขายสินค้าเกษตรผ่านระบบออนไลน์ เป็นผู้จำหน่ายสินค้าด้วยตัวเอง ช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาดให้เข้มแข็ง มั่นคงพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการเปิดเวทีให้ความรู้กับเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนา ให้มีความสามารถแข่งขันทางการตลาด สมัยใหม่ ยกระดับตลาดเกษตร 4.0 พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ในลักษณะ เศรษฐกิจดิจิทัล เน้นพัฒนาสินค้าเกษตร สู่มาตรฐาน เพื่อให้เกษตรกรได้พบผู้ขาย โดยตรง โดยมีกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน จ.สุพรรณบุรี มากกว่า 200 คน เข้าร่วม อาทิ ต.บ้านกร่าง ต.วังยาง ต.หนองสาหร่าย ต.ศรีประจันต์ ต.ดอนปรู ต.ปลายนา ต.บางงาม ต.มดแดง นำสินค้าเกษตรหลายชนิด เช่น เครื่องจักสาน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ผ้าทอ ข้าวพันธุ์ กข.43 จากกลุ่มเกษตรกรรวมใจบ้านเขาคีรี อ.เดิมบางนางบวช เป็นต้น

"เกษตรกรไทยมีความสามารถปลูกและผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ แต่จุดอ่อนคือ ไม่มีตลาดรองรับ และยังไม่รู้วิธีการขาย จึงอาจถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง วันนี้เราเห็นช่องทางการขายที่หลากหลาย โดยเฉพาะขายในระบบออนไลน์ มีตัวอย่างหลายล้านคนที่ประสบความสำเร็จจากการ ค้านี้ แต่สินค้าเกษตรและอาหารที่ผลิตผ่านระบบ GAP แล้วติดสัญลักษณ์ Q โดย มกอช. แสดงถึงการผลิตที่ผ่านกระบวนการปลอดภัย ด้านอาหาร เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค โดยต้องเน้นย้ำเรื่องดังกล่าวให้เกษตรกร รับทราบ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าของตนเองได้" นายประภัตร กล่าว

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ