ดันศูนย์ข้าวชุมชน-แปลงใหญ่

ข่าวทั่วไป Thursday October 10, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ดี2แสนตันแก้ขาดแคลน

กรมการข้าวดันศูนย์ข้าวชุมชน- นาแปลงใหญ่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี 1 แสนตัน แก้วิกฤติขาดแคลน ยันเกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ดีใช้ทั่วถึง พร้อมชู"ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสวนแตง" ต้นแบบผลิตเมล็ดพันธุ์ดี สร้างอาชีพ และรายได้มั่นคงสู่เกษตรกร

นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าวได้รับมอบนโยบายสำคัญให้ขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตร ได้แก่ ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อ ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตข้าวคุณภาพ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกษตรกรผลิตข้าวคุณภาพได้คือ ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี โดยปัจจุบันเกษตรกรต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ดีในปริมาณจำนวนมาก บางส่วนซื้อเมล็ดพันธุ์ดีจากหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนปีละประมาณ 3 แสนตัน ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 2563 กรมการข้าวตั้ง เป้าหมายส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดี 2 แสนตัน โดย 1 แสนตัน ผลิตโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว 28 แห่ง ส่วนอีก 1 แสนตัน ผลิตโดยศูนย์ข้าวชุมชนหรือกลุ่มนาแปลงใหญ่ ซึ่งกรมคัดเลือกศูนย์ข้าวชุมชนหรือกลุ่มนาแปลงใหญ่ ที่มีศักยภาพผลิตเมล็ดพันธุ์ดี และเข้มแข็ง 1,000 แห่ง เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ดีแห่งละ 100 ตัน

"กรมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์หัวเชื้อให้ศูนย์ข้าวชุมชนหรือนาแปลงใหญ่ ได้ใช้เป็นพันธุ์ดี หรือพันธุ์ตั้งต้น และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพ และผ่านการรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีคือ มาตรฐาน GAP Seed ซึ่งเป็นตัวการันตีมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ข้าว ดังนั้น เกษตรกรมั่นใจได้ว่า จะมีเมล็ดพันธุ์ดีใช้ได้ทั่วถึง เข้าถึงได้ง่าย ยืนยันฤดูกาลผลิตหน้า และปีต่อไป จะไม่มีปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี แน่นอน"ผอ.สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กล่าว

สำหรับศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีบ้านสวนแตง (ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสวนแตง) อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ถือเป็นหนึ่งศูนย์ต้นแบบ ที่มีศักยภาพผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ซึ่งผลิตได้มากกว่า 100 ตัน ที่สำคัญการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เป็นการสร้างอาชีพ รายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกร มากกว่าการผลิตเมล็ดพันธุ์และขายเป็นข้าวเปลือก ที่ราคาต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด


แท็ก เกษตรกร  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ